Antybiotyki nie są lekami pierwszego rzutu w ostrym ropnym nieżycie nosa

B. Arrol i T. Kenealy – Are antibiotics effective for acute purulent rhinitis? Systematic review and meta-analysis of placebo controlled randomised trials BMJ 2006;333:279
Antybiotyki nie powinny być rutynowo stosowane jako leki pierwszego rzutu w terapii ostrego ropnego nieżytu nosa, jak wynika z przeglądu systematycznego i meta-analizy badań z grupą kontrolną i randomizacją, opublikowanego w British Medical Journal.

Praktyka wskazuje, że pojawienie się ropnej wydzieliny z nosa jest istotnym czynnikiem skłaniającym lekarzy do przepisania antybiotyku. Większość aktualnych zaleceń podważa zasadność takiego postępowania, ale oparte są one na wynikach tylko jednego, dobrze zaprojektowanego badania. Od czasu opracowania tych wytycznych pojawiły się nowe prace, w których wykazano pewne korzyści antybiotykoterapii. Ta niejednoznaczność wyników badań skłaniała do ich podsumowania.

Kryteria włączenia do przeglądu systematycznego spełniały prace z podwójnie ślepą próbą, w których porównywano antybiotyki i placebo w ostrym (trwającym krócej niż 10 dni), ropnym nieżycie nosa. Przeszukując bazy danych i listy piśmiennictwa dołączone do istotnych artykułów zidentyfikowano siedem badań (zarówno u dzieci jak i w populacji dorosłej). W czterech z nich znaleziono dane świadczące o skuteczności antybiotykoterapii. W takiej samej liczbie prac znajdowały się dowody na potencjalną szkodliwość omawianej metody leczenia. Całkowite względne prawdopodobieństwo poprawy pod wpływem antybiotyków w przewlekającym się (trwającym 5-8 dni) zapaleniu oceniono na 1.18 (95% przedział ufności, 1.05-1.33). Liczba osób, jakie należało leczyć, żeby uzyskać korzyść zdrowotną, wynosiła od 7 do 15. Z kolei, względne ryzyko działań niepożądanych związanych z antybiotykoterapią wyniosło 1.46 (1.10-1.94).

Podsumowując, wprawdzie antybiotyki są skuteczne w ostrym nieżycie nosa, jednak ich rutynowe stosowanie jest nieuzasadnione, nie tylko z powodu działań niepożądanych, ale również z uwagi na samoograniczający przebieg choroby.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-08-05

0 replies on “Antybiotyki nie są lekami pierwszego rzutu w ostrym ropnym nieżycie nosa”