Medycyna komplementarna i alternatywna w leczeniu objawów związanych z menopauzą

Anne Nedrow i wsp – Complementary and alternative therapies for the management of menopause-related symptoms. A systematic evidence review Arch Intern Med 2006;166:1453
Nie ma przekonujących dowodów na skuteczność medycyny komplementarnej i alternatywnej w leczeniu objawów okołomenopauzalnych, twierdzą autorzy przeglądu systematycznego i meta-analizy badań dotyczących tego zagadnienia.

Wyniki ich pracy opublikowano w Archives of Internal Medicine. W USA, skąd pochodzi analiza, medycyna komplementarna i alternatywna zyskały olbrzymią rzeszę zwolenników. Ocenia się, że regularnie korzysta z niej ponad 40% mieszkańców tego kraju. Jak można oczekiwać, lista chorób i dolegliwości, które rzekomo ustępują pod wpływem niekonwencjonalnych metod leczenia, jest długa, a objawy związane z menopauzą zajmują na niej poczesne miejsce.

Wśród najczęściej stosowanych środków leczniczych i metod terapii wymienia się produkty roślinne, witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe i aminokwasy, probiotyki, leczenie żywieniowe oraz swoistą psychoterapię, ukierunkowaną na tworzenie “jedności psycho-fizycznej”. Wszystkie te metody trudno poddają się racjonalnej, wiarygodnej ocenie.

Autorzy omawianego przeglądu systematycznego zidentyfikowali badania z grupą kontrolną i randomizacją, w których oceniano skuteczność medycyny niekonwencjonalnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Kryteria włączenia spełniło 70 prac. Wyniki 48 z nich, w których oceniano fitoestrogeny i inne środki biologiczne, były sprzeczne. W pozostałych nie znaleziono żadnych przekonywujących dowodów na skuteczność metod polegających na przekazywaniu energii, “psychoterapii” oraz interwencjach manualnych. Jakość zdecydowanej większości badań była niezadowalająca.

Podsumowując, wprawdzie niektóre z metod medycyny niekonwencjonalnej zasługują na dalszą ocenę, jednak do czasu przeprowadzenia odpowiednich badań należy przyjąć, że nie ma jednoznacznych dowodów na zasadność ich stosowania u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-07-24

0 replies on “Medycyna komplementarna i alternatywna w leczeniu objawów związanych z menopauzą”