Wysiłek fizyczny – nigdy nie jest za późno

S. Goya Wannamethee – Exercise really is good for you Heart 2006;92:1185
We wrześniowym numerze The Heart ukazał się komentarz redakcyjny Dr Wannamethee, poświęcony znaczeniu regularnej aktywności fizycznej.

Od wielu lat wyniki prospektywnych badań epidemiologicznych wskazują jednoznacznie na korzystny wpływ aktywności fizycznej na ryzyko choroby wieńcowej (CHW). Z piśmiennictwa wynika, że aktywność fizyczna w wolnym czasie zmniejsza ryzyko zachorowania na CHW o 30-50%. Ponadto, trening fizyczny korzystnie modyfikuje profil ryzyka sercowo-naczyniowego.

Kwestią sporną pozostaje, czy czasami nie jest zbyt późno na rozpoczęcie ćwiczeń, aby uzyskać korzyści zdrowotne i jakie natężenie treningu jest najkorzystniejsze. Zdaniem autora komentarza, dotychczasowe wyniki wskazują na korzyści nie tylko z utrzymywania aktywności fizycznej w późniejszym okresie życia, ale również na prozdrowotny wpływ ćwiczeń rozpoczynanych w starszym wieku, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Wcześniejsze obserwacje potwierdzają wyniki aktualnej pracy Rothenberga, wskazujące na zmniejszenie ryzyka CHW u mężczyzn, którzy rozpoczęli aktywność fizyczną po 40 roku życia. W grupie tej obserwowano mniejszy iloraz szans rozwoju choroby wieńcowej w stosunku do osób nigdy nie ćwiczących (OR=0.45, 95% CI 0.17-1.19).

W cytowanej pracy brak jest jednak ważnych danych wskazujących na poziom intensywności wysiłku przynoszącego korzyści. Dr Wannamethee zwraca uwagę na fakt, że na początku lat 90-tych uważano, że jedynie wysiłek o dużej intensywności poprawia rokowanie. Późniejsze prace wskazywały na korzyści płynące już z wysiłku o umiarkowanej intensywności (np. szybkiego spaceru).

Choć informacje te powinny być zachętą dla wielu osób, angielskie badania epidemiologiczne wskazują, że jedynie 1/3 mężczyzn i 1/4 kobiet stosuje się do zaleceń sugerujących 30 minutową aktywność przez większość dni tygodnia. Odsetek ten jest znacząco niższy u osób > 65 roku życia, pomimo danych z piśmiennictwa wskazujących na korzyści zdrowotne także w grupie osób w podeszłym wieku.

Biorąc pod uwagę redukcję ryzyka cukrzycy, udaru mózgu, a tym samym zapobieganie niepełnosprawności, należy zwrócić szczególną uwagę na regularną aktywność fizyczną w populacji ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza w kontekście starzenia się populacji ogólnej. A zatem nigdy nie jest za późno, aby zmienić styl życia.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-09-23

0 replies on “Wysiłek fizyczny – nigdy nie jest za późno”