Rzucenie palenia a zmniejszenie ryzyka zachorowań

Carolyn M Dresler i wsp – Reversal of risk upon quitting smoking Lancet 2006;368:348
Palenie papierosów prowadzi do wielu groźnych chorób, w tym nowotworów, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy tętnic obwodowych i przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej.

W marcu b.r. odbyło się w Lyonie spotkanie ekspertów IARC (International Agency for Research on Cancer), mające na celu ocenę korzyści wynikających z rzucenia palenia dla zmniejszenia ryzyka rozwoju wybranych chorób. Analizowano, czy ryzyko zachorowania jest rzeczywiście niższe u osób, które rzuciły palenie w porównaniu z osobami, które ciągle palą; w jakim czasie ryzyko ulega redukcji oraz czy ryzyko rozwoju danej choroby może zmniejszyć się do poziomu ryzyka u osób, które nigdy nie paliły.

Opublikowane dane dowodzą, że ryzyko raka płuc jest rzeczywiście niższe u osób, które rzuciły palenie i aby osiągnąć pozytywny trend potrzeba 5-9 lat. Rzucenie palenia w środkowych dekadach życia przynosi większą korzyść niż rzucenie palenia w wieku starszym. Całkowite roczne ryzyko zachorowania na raka płuc jest zawsze wyższe u osób, które paliły, niż u osób które nie paliły, nawet mimo wieloletniej abstynencji.

U osób z chorobą niedokrwienną serca po rzuceniu palenia względne ryzyko powikłań zmniejsza się o ok. 35%. Efekt taki uzyskuje się już po około 2-4 latach. Część badań wskazuje, że ryzyko to obniża się do poziomu obserwowanego u osób nigdy nie palących po 10-15 latach, według innych badań pozostaje jednak nieznacznie zwiększone (o ok. 10-20%).

A zatem, jak w podsumowaniu piszą Carolyn M Dresler i wsp., rzucenie palenia zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób, których etiologia ma związek z tym nałogiem. Choć spadek ryzyka bywa bardzo znaczny, to jednak zagrożenie rzadko udaje się zredukować do poziomu obserwowanego u osób, które nigdy nie paliły.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-07-29