Oporne lub trudne do opanowania nadciśnienie tętnicze-opis przypadku

Marvin Moser i John F. Setaro – Resistant or difficult-to-control hypertension N Engl J Med 2006;355:385
New England Journal of Medicine, w dziale Clinical Practice, publikuje cykl przypadków klinicznych, połączonych z omówieniem aktualnego stanu wiedzy i obowiązujących zaleceń.

Marvin Moser i John F. Setaro opisali przypadek 70-letniej kobiety z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, u której stosowanie atenololu (100 mg/dz), hydrochlorotiazydu (12.5 mg/dz) oraz lizynoprylu (40 mg/dz) nie przynosiło efektów, a wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wahały się w trzech kolejnych pomiarach odpowiednio w zakresie 164-170 mm Hg oraz 92-96 mm Hg.

Autorzy artykułu przypomnieli przy tej okazji, że osiągnięcie zalecanych wartości ciśnienia, zwłaszcza skurczowego, napotyka duże trudności aż u 40 % pacjentów. Nadciśnienie oporne lub trudno poddające się leczeniu (resistant, refractory hypertension) rozpoznaje się w przypadku nieprawidłowych wartości ciśnienia pomimo stosowania pełnych dawek trzech leków hipotensyjnych, w tym diuretyku). Najczęściej występuje ono u osób powyżej 60 roku życia.

Występowanie takiego zjawiska, jak przypominają autorzy, może mieć związek ze złą dyscypliną leczenia, nadwagą, spożywaniem alkoholu, przyjmowaniem innych leków zwiększających wartość ciśnienia, nadmierną objętością płynów krążących, czy też z obecnością wtórnych przyczyn nadciśnienia.

W prezentowanym przypadku zalecono zastąpienie zwiększającego wartości ciśnienia ibuprofenu (przyjmowanego przez chorą w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów) acetaminofenem, redukcję wagi ciała i ograniczenie spożycia soli, zwiększenie dawek diuretyku. W razie niepowodzenia interwencji autorzy proponują dołączenie blokera kanału wapniowego i przeprowadzenie diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Zalecono także większą dyscyplinę leczenia, z większą częstotliwością wizyt kontrolnych.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-07-27

0 replies on “Oporne lub trudne do opanowania nadciśnienie tętnicze-opis przypadku”