Czy adiponektyna ma działanie ochronne przeciw chorobie wieńcowej?

Naveed Sattar i wsp – Adiponectin and coronary heart disease a prospective study and meta-analysis Circulation 2006;114:623
Ostatnie lata przyniosły szereg nowych informacji na temat roli hormonów tkanki tłuszczowej w patogenezie choroby wieńcowej, zwłaszcza w sytuacji zaburzeń metabolizmu glukozy. Jeden z nich – adiponektyna, produkowana przez tkankę tłuszczową, występuje w surowicy w stężeniach 0,5-30 ug/ml – 1000-krotnie wyższych od stężeń insuliny i leptyny.

Badanie epidemiologiczne sugerowały, że wyższy poziom adiponektyny wiąże się z większą insulinowrażliwością, a sam zwiazek może mieć właściwości chroniące przed cukrzycą i chorobą wieńcową.

Na łamach Circulation przedstawiono wyniki prospektywnego badania dotyczącego wpływu adiponektyny (oznaczonej w zamrożonej surowicy krwi z początkowego okresu badania) na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową (zgon wieńcowy lub zawał niezakończony zgonem). Analizę prowadzono zgodnie z modelem badania kliniczno-kontrolnego zagnieżdżonego, w którym do porównania wybrano 589 przypadków choroby wieńcowej zakończonej zgonem lub zawału niezakończonego zgonem oraz 1231 osób z grupy kontrolnej, obserwowanych w latach 1978-1996 przez lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii.

Wykazano, że stężenie adiponektyny u osób z chorobą wieńcową było zbliżone do grupy kontrolnej. Przeprowadzona analiza wieloczynnikowa, dla trzech tercyli stężeń adiponektyny wykazała jedynie niewielki i nieistotny statystycznie wpływ zwiększonych stężeń tego hormonu na redukcję ryzyka choroby wieńcowej. Ryzyko względne zdarzeń wieńcowych dla najwyższego, względem najniższego, tertyla wyniosło 0,89 i nie osiągnęło poziomu istotności statystycznej. Również w przeprowadzonej meta-analizie dostępnych badań, adiponektyna zmniejszała ryzyko dla najwyższego tercyla jej stężeń jedynie o 16% – p=NS.

Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczną rolę adiponektyny jako ogniwa patogenetycznego wiążącego rozwój insulinooporności, zaburzeń metabolizmu glukozy, ze zwiększonym w tych stanach ryzykiem miażdżycy naczyń wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-08-15