Alkohol, parametry zapalne a ryzyko sercowo-naczyniowe

Cinzia Maraldi i wsp – Impact of inflammation on the relationship among alcohol consumption, mortality and cardiac events Arch Intern Med. 2006;166:1490
W wielu badaniach udokumentowano związek pomiędzy spożyciem alkoholu a redukcją umieralności, najprawdopodobniej poprzez korzystny wpływ na czynniki ryzyka choroby wieńcowej. Ostatnio zwracano także uwagę na przeciwzapalne działanie alkoholu.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania Dr Marladi i wsp, którego celem była prospektywna ocena związku pomiędzy spożywaniem alkoholu a umieralnością całkowitą, z uwzględnieniem zmian w poziomach markerów zapalnych. Badaniem objęto grupę 2478 osób w wieku 70-79 lat (55% kobiet).

W analizie wielu zmiennych wykazano wyraźną tendencję do zmniejszenia ryzyka zgonu (współczynnik hazardu (HR) = 0,75; przedziały ufności (CI) = 0,56-1,00) w grupie osób pijących umiarkowane ilości alkoholu (1-7 drinków tygodniowo; grupa referencyjna badania – nigdy niepijący). Natomiast u spożywających alkohol w nadmiarze (>7 drinków tygodniowo), zaobserwowano tendencję odwrotną – wzrost ryzyka. Podobne zależności stwierdzono pomiędzy spożyciem alkoholu a incydentami sercowo-naczyniowymi (redukcja ryzyka dla grupy “1-7 drinków” HR= 0,72, CI=0,54-0,97). Uwzględnienie w analizie stężeń CRP i IL-6 nie zmieniło istotnie siły obserwowanej zależności.

Zdaniem autorów wyniki badania wskazują na ochronny wpływ umiarkowanych ilości alkoholu na serce i ryzyko zgonu. Uzyskane rezultaty nie pozwalają na potwierdzenie przeciwzapalnego działania niewielkich ilości alkoholu, jako czynnika odpowiedzialnego za obserwowane korzyści. Zdaniem Dr Marladi i wsp. zalecenia dotyczące spożycia alkoholu, zawsze powinny uwzględniać staranne wyważenie potencjalnych korzyści i ryzyka, różniących się u indywidualnych chorych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-08-24

0 replies on “Alkohol, parametry zapalne a ryzyko sercowo-naczyniowe”