Wpływ spożycia soku z żurawiny na wzrost bakterii w moczu

H.Tong, S.Heong, S.Chang – Effect of ingesting cranberry juice on bacterial growth in urine Am J Health-Syst Pharm 2006;63;1417
W badaniach klinicznych wykazano, że sok żurawinowy może być stosowany w zapobieganiu infekcjom dróg moczowych. Działanie to jest spowodowane prawdopodobnie poprzez hamowanie przylegania (adherencji) bakterii do komórek nabłonka oraz prawdopodobnie zakwaszeniem moczu. Jak do tej pory nie jasne jest jednak czy sok z żurawiny posiada typowe właściwości przeciwbakteryjne.

Autorzy pracy przeprowadzili badania kliniczne oceniające aktywność przeciwbakteryjną soku z żurawiny na 10 zdrowych dorosłych ochotnikach. W tym celu ochotnikom podawano do wypicia o 9 rano 750 ml wody pierwszego dnia oraz 750 ml soku z żurawiny drugiego dnia badania. Następnie prowadzono zbiórkę moczu przez całą dobę (mocz pobierano co 3 godziny). Próbki moczu przed przystąpieniem do badań mikrobiologicznych były zamrażane w temperaturze -20°C. Po odmrożeniu próbki moczu doprowadzano do pH 7 za pomocą 0,5M HCl lub 0,5M NaOH, w celu wyeliminowania wpływu zakwaszenia środowiska przez sok żurawinowy na rozwój bakterii. Do tak przygotowanych próbek moczu dodawano następnie bakterie E.coli w odpowiedniej ilości i następnie inkubowano w 37°C. Po 1, 2, 3 i 4 godzinach wykonywano posiew na płytki agarowe i ponownie inkubowano przez 24 godziny w 37°C. Po tym czasie oceniano czas opóźnienia wzrostu bakterii (lag time) oraz oceniano szybkość wzrostu bakterii.

Przeprowadzone badania nie wykazały istotnych statystycznie różnic w rozwoju bakterii pomiędzy próbkami moczu uzyskanymi po wypiciu wody lub soku żurawinowego. Wyniki badań wskazują na brak aktywności przeciwbakteryjnej soku żurawinowego. Jego skuteczność w zapobieganiu infekcjom dróg moczowych jest, więc wynikiem zahamowania adherencji bakterii do komórek w drogach moczowych oraz zakwaszenia środowiska w drogach moczowych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-08-16

TAGI:
0 replies on “Wpływ spożycia soku z żurawiny na wzrost bakterii w moczu”