Ocena ryzyka incydentów wieńcowych za pomocą białka C-reaktywnego i innych nowych markerów-wyniki badania ARIC

Aaron R. Folsom i wsp – An assessment of incremental coronary risk prediction using C-reactive protein and other novel risk markers Arch Intern Med 2006;166:1368
Dotychczasowy model oceny ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca (CHD) wykorzystywał tradycyjne i dobrze poznane czynniki, takie jak: wiek, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, hipercholesterolemię i cukrzycę. W ostatnich latach sugerowano, że włączenie do algorytmów oceny nowych czynników, takich jak białko C-reaktywne, może znacznie udoskonalić obowiązujący obecnie model oceny ryzyka CHD.

Aaron R. Folsom i wsp., przeprowadzili prospektywne badanie Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), analizujące związek pomiędzy oznaczeniami 19 nowych markerów a występowaniem incydentów wieńcowych w grupie 15 792 dorosłych. W analizie wykorzystano parametry stanu zapalnego, funkcji śródbłonka, aktywności fibrynolitycznej osocza, poziomy witamin w surowicy krwi, a także przeciwciała przeciwko czynnikom zakaźnym (chlamydiom, cytomegalowirusom, wirusowi opryszczki).

Autorzy badania wykazali, że tradycyjne czynniki ryzyka mają wysokie znaczenie predykcyjne dla oceny ryzyka rozwoju CHD, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej wartości pola pod krzywą – AUC (Area Under Curve) ok. 0.8. Wartość AUC wzrastała o zaledwie 0.003 po dołączeniu do modelu wyników oceny białka C-reaktywnego. Największe wzrosty AUC rejestrowano dla fosfolipazy A2, poziomów witaminy B6, interleukiny 6 oraz rozpuszczalnej trombomoduliny (wzrost AUC pomiędzy 0.006 i 0.011).

Autorzy w podsumowaniu piszą, że rutynowe zastosowanie nowych markerów ryzyka nie wniosło wiele do oceny prawdopodobieństwa rozwoju CHD. Wyniki badania wskazują na duże znaczenie tradycyjnych i poddających się modyfikacji czynników, które powinny odgrywać podstawową rolę w prewencji CHD.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-07-10

0 replies on “Ocena ryzyka incydentów wieńcowych za pomocą białka C-reaktywnego i innych nowych markerów-wyniki badania ARIC”