Absorbowalne środki hemostatyczne

M.Gabay – Absorbable hemostatic agents Am J Health-Syst Pharm 2006;63:1244
Absorbowalne środki hemostatyczne są często używane jako terapia dodatkowa, w przypadkach krwawień nie dających się zahamować tradycyjnymi metodami lub gdy krwawienie jest stosunkowo duże. Pierwsze z absorbowalnych środków hemostatycznych dostępne są od 1940 roku, od tego czasu wiele z hemostatycznych środków uzyskało rejestrację przez FDA.

Autor artykułu przedstawia przegląd dostępnych handlowych absorbowalnych preparatów hemostatycznych oraz omawia ich cech takie jak np.: mechanizmy działania, zastosowanie i bezpieczeństwo stosowania. Dostępne obecnie na rynku absorbowalne środki hemostatyczne, które uzyskały rejestracje przez FDA, zawierają wieprzową lub wołową żelatynę, wołowy kolagen lub też oksydowaną celulozę, dwa ostatnio zarejestrowane preparaty zawierają natomiast trombinę wołową.

Działanie tych środków jest związane za oddziaływaniem na różne punkty kaskady krzepnięcia krwi. Produkty na bazie żelatyny lub pochodnych celulozy działanie hemostatyczne wywołują poprzez aktywacje kontaktową. Natomiast środki oparte na kolagenie posiadają podwójny mechanizm aktywacji kaskady krzepnięcia: poprzez aktywację kontaktową oraz przyspieszenie agregacji płytek krwi.

Preparaty te są zalecane do stosowania jako terapia wspomagająca w trakcie zabiegów chirurgicznych w celu zmniejszenia krwawienia z pola operacyjnego. Ilość zastosowanego produktu powinna być ilością najmniejszą pozwalająca na uzyskanie hemostazy. W szczególnych przypadkach zastosowanie preparatów hemostatycznych może dochodzić do działań niepożądanych wynikających ze składu preparatu np.: reakcje alergiczne na trombinę lub wołowy kolagen. W ostatnich latach jednak donoszono również o możliwości powikłań neurologicznych, w szczególnych przypadkach zastosowania absorbowalnych środków hemostatycznych..

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-07-24