Cukrzyca a ryzyko złamania szyjki kości udowej – Nurses` Health Study

Mohsen Janghorbani i wsp – Prospective study of diabetes and risk of hip fracture. The Nurses` Health Study Diab Care 2006;29:1573
Przeprowadzone dotąd badania przyniosły sprzeczne wyniki dotyczące wpływu zarówno cukrzycy typu 1 jak i typu 2 na gęstość mineralną kości oraz na występowanie złamań.

W Diabetes Care ukazały się wyniki analizy danych pochodzących z Nurses` Health Study. Autorzy, w prospektywnej ocenie, zbadali ryzyko złamania szyjki kości udowej u kobiet z cukrzycą 1 i 2 typu. 109 983 kobiety, w wieku 34-59 lat w roku 1980, obserwowano do roku 2002. W odstępach dwuletnich oceniano występowanie cukrzycy, jej leczenie oraz obecność innych czynników ryzyka złamania szyjki kości udowej.

U 1398 kobiet wystąpiło złamanie szyjki kości udowej (2.22 milionów osobo/lat obserwacji). W porównaniu z kobietami bez cukrzycy, standaryzowane względem wieku względne ryzyko (RR) złamania wśród kobiet z cukrzycą typu 1 wyniosło 7.1 (95% CI 4.4-11.4), zaś wśród kobiet z cukrzycą typu 2 wyniosło 1.7 (95% CI 1.4-2.0). Po uwzględnieniu w analizie indeksu masy ciała, palenia, aktywności fizycznej, obecności menopauzy, dziennego przyjmowania wapnia, witaminy D, białka oraz stosowania hormonalnej terapii zastępczej, RR wystąpienia złamania szyjki kości udowej u badanych chorych na cukrzycę typu 1, w porównaniu z badanymi bez cukrzycy, wyniosło 6.4 (3.9-10.3), a na cukrzycę typu 2, 2.2 (1.8-2.7).

Kobiety z dłuższym wywiadem cukrzycy typu 2, w porównaniu do kobiet krócej chorujących, miały wyższe ryzyko wystąpienia złamania. Ryzyko to dla cukrzycy typu 2, w porównaniu do grupy bez cukrzycy, okazało się wyższe niezależnie od stosowania bądź niestosowania insuliny.

Istnieje zatem potrzeba, jak podkreślają autorzy analizy, opracowania strategii prewencji złamań u kobiet z cukrzycą (niezależnie od jej typu).

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-07-13

0 replies on “Cukrzyca a ryzyko złamania szyjki kości udowej – Nurses` Health Study”