Okazywanie zrozumienia wobec pacjenta w praktyce farmaceutycznej

Djenane Ramalho de Oliveira; Sarah J. Shoemaker – Achieving Patient Centeredness in Pharmacy Practice. Openness and the Pharmacist`s Natural Attitude Journal of the American Pharmacists Association 2006;46:56
Na łamach „Journal of the American Pharmacists Association” przedstawiono korzyści, jakie płyną z przyjaznego podejścia farmaceutów do pacjentów oraz otworzenia się na ich potrzeby. Przedstawiono wyniki badań, które ukazały, w jaki sposób pacjenci reagują na tradycyjne podejście farmaceutów oraz opisano, za pomocą 6-częściowej strategii, zalecany sposób postępowania farmaceutów w kontaktach z pacjentami.
Zależność farmaceutów od procedur i przyzwyczajeń, dotyczących stosowania terapii farmakologicznej, powoduje brak indywidualnego podejścia. Może to spowodować, że pacjent źle oceni stan swojego zdrowia, co może z kolei mieć wpływ na dalszy przebieg jego leczenia. Takie usposobienie i podejście pracowników aptek, ukształtowane przez system edukacyjny i przygotowanie zawodowe, dotyczy wiedzy w zakresie działania leków, skupiania się na działaniu pojedynczego preparatu, sposobu doradzania pacjentom i sztywnego stosowania procedur, związanych z lekami.
Farmaceuci, dbając o swój profesjonalizm, muszą zdawać sobie sprawę, w jakim stopniu ich negatywnie podejście wpływa na proces leczenia i dlatego tak ważnym jest, aby ich praca koncentrowała się na dobrym kontakcie z pacjentem. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych stanowi tutaj niezwykle ważny aspekt. Słuchanie, pogłębianie wiedzy oraz własne przemyślenia dotyczą kontaktu z pacjentem, natomiast względem personelu ważne są konsultacja rozpoznania, wzajemne doradzanie się, wyrażanie opinii i wątpliwości.
Ostatecznie sformułowano następujący wniosek: pacjenci wymagają i oczekują indywidualnego podejścia. Chcą, aby ich dolegliwości były odbierane jako osobne przypadki, nie były natomiast interpretowane w sposób mechaniczny, bez zastanowienia. Jedynym sposobem na zagwarantowanie farmaceutom, że ich praca będzie zgodna z tym, czego oczekują od nich odbiorcy, jest prawidłowe zrozumienie pojęcia „być skierowanym na pacjenta” poprzez wprowadzenie w życie wskazanej strategii.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2006-04-24

TAGI:
0 replies on “Okazywanie zrozumienia wobec pacjenta w praktyce farmaceutycznej”