Nietypowe bóle w klatce piersiowej u kobiet bez zmian w naczyniach wieńcowych a rokowanie

Rafaelle Bugiardini – Women, non-specific chest pain, and normal or near normal coronary angiograms are not synonymous with favourable outcome Eur Heart J 2006;27:1387
Z piśmiennictwa wynika, że jedynie połowa kobiet z bólami w klatce piersiowej sugerującymi niedokrwienie ma istotne, >50% zwężenie w naczyniach wieńcowych. A zatem, w praktyce klinicznej bardzo liczną grupę stanowią kobiety z dolegliwościami bólowymi, ale z bez istotnych zmian w tętnicach.

Z opublikowanej ostatnio pracy wynika, że u części z nich, pomimo praktycznie prawidłowego obrazu naczyń wieńcowych w koronarografii, w badaniach obrazowych (IVUS) stwierdza się ogniska miażdżycowe. Obserwacja ta zdaniem Dr Bugiardini, autorki komentarza, który ukazał się w European Heart Journal (EHJ) w 2006 roku, może wyjaśniać przyczynę zwiększonego ryzyka zawału serca i zgonu sercowego tych chorych.

Nietypowy ból w klatce piersiowej przyczynia się do późniejszego zgłaszania się do szpitala, nieprawidłowych rozpoznań i zaniechania terapii, zwiększając tym samym ryzyko zgonu. Wyniki badania Johnsona i wsp, poświęconego osobom z nieistotnymi zmianami w naczyniach wieńcowych, wykazały częste powikłania sercowo-naczyniowe w tej grupie chorych, zdefiniowanych jako osoby niskiego ryzyka. Co istotne kobiety okazały się być dwukrotnie bardziej zagrożone od mężczyzn. Występowanie atypowych objawów w analizowanej populacji kobiet było niezależne od nasilenia zmian w obrazie angiograficznym.

Zdaniem autorki komentarza, wskazuje to na konieczność zmiany podejścia w ocenie ryzyka. Oceniając rokowanie odległe nie można bowiem opierać się jedynie na jakości objawów. Jak wynika z pracy Johnsona nietypowy, utrzymujący się przewlekle ból, jest czynnikiem rokowniczym u pacjentów bez istotnych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.

Bugiardini zwraca uwagę na fakt, że kobiety, pomimo porównywalnego profilu ryzyka, są zazwyczaj klasyfikowane w kategorii ryzyka niżej od mężczyzn, co sprzyja rzadszej prewencji, tymczasem dane z piśmiennictwa jednoznacznie potwierdzają, że atypowy ból u kobiety z prawidłowym/ lub prawie prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych nie jest jednoznaczny z dobrym rokowaniem.

Podsumowując, autorka komentarza wskazuje na konieczność zmiany stereotypów dotyczących atypowych dolegliwości dławicowych u pacjentów (zarówno kobiet jak i mężczyzn), bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych. Jej zdaniem niezbędne jest przeprowadzenie nowych badań klinicznych, w celu ustalenia najbardziej odpowiednich strategii diagnostycznych i terapeutycznych w tej populacji.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-06-15

0 replies on “Nietypowe bóle w klatce piersiowej u kobiet bez zmian w naczyniach wieńcowych a rokowanie”