Czy aspiryna zmniejsza skuteczność ACE-i w niewydolności serca?

Pardeep Jhund i John VC McMurray – Does aspirin reduce the benefit of an angiotensin converting enzyme inhibitor? Circulaltion 2006;113:2566
Czternaście lat temu Hall i wsp. opublikowali na łamach Journal of the American College of Cardiology wyniki badania, w którym stwierdzali, że aspiryna znosi krótkoterminowe hemodynamiczne następstwa podawania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) w ciężkiej niewydolności serca.

Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest pewne. Po pierwsze nie wiadomo, czy efekt działania aspiryny utrzymuje się również długoterminowo. Po wtóre, do końca nie wiadomo, który z mechanizmów działania inhibitorów ACE jest odpowiedzialny za ich korzystne działanie i jak duże znaczenie mają hemodynamiczne następstwa ich podawania. Po trzecie wreszcie, doświadczenie pokazało, że niezależnie od tego jak bardzo mechanizm patofizjologiczny wydaje się nam istotny, nie musi wpływać na skuteczność kliniczną leku.

Mimo to praca Halla i wsp. zapoczątkowała żywą dyskusję nad możliwą interakcją inhibitorów ACE z aspiryną. Jednym z głosów w dyskusji jest opublikowana w Circulation praca McAlistera i wsp., którzy w dużym obserwacyjnym badaniu oceniali interakcję pomiędzy aspiryną a inhibitorami ACE na grupie chorych wypisywanych ze szpitala z podstawowym rozpoznaniem niewydolności serca, analizując zgony i kolejne hospitalizacje z powodu niewydolności serca w ciągu roku od wypisu. Autorzy nie znaleźli dowodów na interakcję pomiędzy 2 metodami leczenia.

Komentując uzyskane wyniki Pardeep Jhund i John McMurray przypominają jednak generalne zastrzeżenia podnoszone w przypadku wszystkich badań obserwacyjnych. To, że mogą one prowadzić do błędnych wniosków wykazano już przy okazji oceny hormonalnej terapii zastępczej czy też witamin „antyoksydacyjnych.”

A zatem, jak piszą Jhund i McMurray, poruszamy się nadal pomiędzy „Scyllą badań obserwacyjnych a Charybdą wniosków płynących z analizy podgrup.” Jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie randomizowanej próby. Obecnie trwa próba WARCEF (Warfarin versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction), porównująca relatywną skuteczność aspiryny i warfaryny w niewydolności serca.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-06-06

0 replies on “Czy aspiryna zmniejsza skuteczność ACE-i w niewydolności serca?”