Grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych u chorych na cukrzycę

G. Brohall, A. Odén i B. Fagerberg – Carotid artery intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance: a systematic review Diabet Med 2006;23:609
Badanie ultrasonograficzne wysokiej rozdzielczości tętnic szyjnych może służyć monitorowaniu dynamiki wczesnych procesów miażdżycowych u chorych wysokiego ryzyka. Zaletą jego jest nieinwazyjna technika badania, a ograniczeniem zmienność dokonywanych pomiarów.

Grupa autorów ze Szwecji na łamach Diabetic Medicine przedstawiła metaanalizę badań, dotyczącą zależności pomiędzy obecnością cukrzycy, upośledzoną tolerancją glukozy (IGT) a nasileniem procesów miażdżycowych, mierzonych grubością kompleksu intima media (IMT) w obrębie tętnic szyjnych. Do metaanalizy pozyskano dane dotyczące 24 111 pacjentów w tym 4019 pacjentów z cukrzycą i 1110 z upośledzoną tolerancją glukozy, z 23 badań klinicznych. Osoby bez zaburzeń metabolizmu glukozy stanowiły grupę kontrolną.

Grubość kompleksu intima-media tętnicy szyjnej była średnio o 0,13 mm większa u chorych na cukrzycę, w porównaniu z osobami bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Podobne pomiary dokonane u osób z IGT wykazały grubość kompleksu intima-media o 0,04 mm większą w porównaniu z grupą kontrolną.

Uwzględniając fakt, że wraz z wiekiem grubość kompleksu intima-media przyrasta o 1%, autorzy stwierdzili, że różnicę w grubości IMT u osoby chorej na cukrzycę i osoby bez zaburzeń metabolizmu glukozy można interpretować jako 10-letnią różnicę wieku naczyń. Z innego punktu widzenia obserwowana różnica IMT wiąże się ze wzrostem ryzyka zawału mięśnia serca o 38% i wzrostem ryzyka udaru mózgu o 37%.

Podsumowując, obserwowany wzrost grubości IMT u osób z upośledzoną tolerancją glukozy świadczy o stopniowym nasilaniu procesów miażdżycowych, w miarę narastania zaburzeń metabolizmu glukozy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-06-21

0 replies on “Grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych u chorych na cukrzycę”