Czy warto finansować programy prewencji cukrzycy?

S. Teutsch – Preventing diabetes Diabetes Care 2006;29:1447
W komentarzu redakcyjnym na łamach Diabetes Care Steven Teutsch argumentuje na rzecz refundacji programów prewencji cukrzycy w warunkach amerykańskich.

Zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami klinicznymi dysponujemy skutecznymi sposobami zapobiegania cukrzycy, które w analizach farmakoekonomicznych cechują się korzystnymi wskaźnikami efektywności kosztowej. Spośród nich szczególnie skuteczne są interwencje opierające się na modyfikacji stylu życia: wprowadzenie odpowiedniej diety, redukcja masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej.

Autor wskazuje na zasadność zinstytucjonalizowanego finansowania programów prewencyjnych. Powołując się na badania Johnsona, oceniające gotowość pacjentów do uczestniczenia w finansowaniu programów prewencji, podkreśla związane z tym trudności: pacjenci preferują programy, które znacząco redukują ryzyko wystąpienia cukrzycy, powodują istotną utratę masy ciała, ale jednocześnie cechuje je mniejszy rygoryzm dietetyczny i są częściowo refinansowane.

Przytaczając badania Ackermana, który posługiwał się modelem ekonomicznym, wskazuje na korzyści z wprowadzenia interwencji opartej na programie modyfikacji stylu życia już w wieku 50 lat, finansowany przez zainteresowanego z częściową refundacją z Medicare. W konsekwencji tego programu w następnych latach można oczekiwać zwrotu poniesionych nakładów wskutek obniżenia wydatków na leczenie powikłań rozwijającej się cukrzycy. Potrzebie czasu nie odpowiada organizacja aktualnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, z brakiem możliwości refundowania programów profilaktyki poniżej 65 roku życia w ramach Medicare.

Na prewencję cukrzycy, w świetle narastającej epidemii, należy według autora spojrzeć w szerszym kontekście: promować organizację społeczeństwa i zabudowy tak, aby chodzenie stało się głównym sposobem przemieszczania się („walkable communities”), należy promować budowę ośrodków rekreacji, zmienić dotychczasowe zasady subsydiowania rolnictwa, promowania żywienia, wprowadzić programy edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w szkołach.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-06-21

0 replies on “Czy warto finansować programy prewencji cukrzycy?”