Specjalizacja lekarza przyjmującego i typ szpitala a wyniki leczenia zawału serca w Anglii i Walii

John Birkhead, Clive Weston, Derek Lowe – Impact of specialty of admitting physician and type of hospital on care and outcome for myocardial infarction in England and Wales during 2004-5: observational study BMJ 2006;10:1136
John Birkhead i wsp. opublikowali na łamach British Medical Journal wyniki badania, którego celem była ocena wyników leczenia zawału serca w szpitalach Anglii i Walii, w zależności od specjalizacji zajmującego się chorym lekarza oraz rodzaju szpitala, w którym prowadzono leczenie.

W badaniu uwzględniono dane 88 782 pacjentów zarejestrowanych w MINAP (Myocardial Infarction Project), a kryteriami oceny była m.in. częstość reperfuzji, częstość stosowania właściwej farmakoterapii w prewencji wtórnej oraz wskaźniki 90-dniowej śmiertelności. Parametry te odniesiono do specjalizacji lekarza (kardiolodzy vs nie kardiolodzy) oraz rodzaju szpitala (posiadające możliwość wykonania interwencji wieńcowej i nie posiadające takiej możliwości). Spośród wszystkich uwzględnionych w analizie chorych 36% pozostawało pod opieką kardiologów, a 20% było przyjętych do szpitali wykonujących interwencje wieńcowe.

Leczenie reperfuzyjne było częściej stosowane w grupie chorych leczonych przez specjalistów (85% vs 80%). Wskaźnik ryzyka śmierci w okresie 90 dni wynosił dla szpitali wykonujących interwencję 0.93 (95% CI 0.82 do 1.06), w porównaniu ze szpitalami nie wykonującymi interwencji. Wskaźnik śmiertelności porównujący opiekę kardiologów i nie kardiologów wyniósł 0.86 (95% CI 0.81 do 0.91).

Opieka nad chorymi z zawałem serca w szpitalach Anglii i Walii jest więc zróżnicowana. Interwencje wieńcowe są wykonywane częściej a śmiertelność 90-dniowa jest niższa u grupie chorych, którymi opiekują się specjaliści.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-06-03

0 replies on “Specjalizacja lekarza przyjmującego i typ szpitala a wyniki leczenia zawału serca w Anglii i Walii”