Trzydniowa antybiotykoterapia jest skuteczna w niepowikłanym zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc

John Paul – What is the optimal duration of antibiotic therapy? BMJ 2006;332:1358
Wiele wskazuje na to, że tradycyjne poglądy na temat czasu stosowania antybiotyków w częstych chorobach infekcyjnych mogą stracić aktualność. Badanie El Moussaoui i wsp., opublikowane w British Medical Journal, dostarcza kolejnych argumentów za skutecznością krótkiej antybiotykoterapii w łagodnym i średnio ciężkim zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc.

W dobrze zaprojektowanym, wieloośrodkowym badaniu z randomizacją i grupą kontrolną, uczestnicy otrzymywali amoksycylinę dożylnie przez 72 godziny, a następnie byli losowo przydzielani do grupy z amoksycyliną doustnie lub z placebo przez kolejne 5 dni.

Ocena parametrów klinicznych i radiologicznych po 10 i 28 dniach nie wykazała niższości krótkiego, 3-dniowego leczenia wobec dłuższego, trwającego 8 dni.

W komentarzu do pracy, John Paul przypomina, że w przypadku niektórych zakażeń, takich jak bakteriemia Staphylococcus aureus lub zapalenie wsierdzia wywołane przez enterokoki, istnieją mocne dowody na większą skuteczność wydłużonej antybiotykoterapii.

W innych sytuacjach klinicznych, takich jak profilaktyka okołooperacyjna oraz leczenie rzeżączki i niepowikłanej infekcji dróg moczowych, nie ma wątpliwości, że parodniowe stosowanie antybiotyków jest w pełni wystarczające.

Pomiędzy tymi biegunami znajduje się cały szereg częstych chorób infekcyjnych, które, jak się wydaje, są leczone dłużej niż to potrzebne. Oprócz wzmiankowanego już zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc, przykładem takiej choroby jest bakteriemia S. aureus u osób z cewnikami naczyniowymi, leczona obecnie przez 10-14 dni, pomimo dowodów na skuteczność znacznie krótszej terapii.

Podsumowując, warto na bieżąco śledzić piśmiennictwo dotyczące omawianego zagadnienia. Lista chorób, w których krótka antybiotykoterapia jest w pełni wystarczająca, z pewnością będzie się wydłużać.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-06-10

0 replies on “Trzydniowa antybiotykoterapia jest skuteczna w niepowikłanym zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc”