Menopauza – przyczyna czy skutek chorób sercowo-naczyniowych

Vera Bittner – Menopause and cardiovascular risk. Cause or consequence? J Am Coll Cardiol 2006;47:1984
W Journal of the American College of Cardiology ukazała się „prowokacyjna” praca Kok i wsp., sugerująca, że to nie menopauza podnosi ryzyko sercowo-naczyniowego ale raczej czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego determinują czas wystąpienia menopauzy. Patomechanizmem odpowiedzialnym za to zjawisko mogłoby być niedokrwienie jajników lub bezpośredni wpływ czynników ryzyka na układ endokrynny.

Swoje wnioski autorzy formułują w oparciu o analizę danych 695 kobiet włączonych do badania Framingham, u których w trakcie obserwacji wystąpiła menopauza. W obserwowanej grupie wcześniejsza menopauza była związana z wyższym poziomem cholesterolu w wieku 43 lat, a także wyższym poziomem cholesterolu i podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego przed okresem menopauzy. Z późniejszym wystąpieniem menopauzy wiązały się lepsze wskaźniki lipidogramu i kontroli wartości ciśnienia. Wyższe o 1% 10-letnie ryzyko choroby niedokrwiennej serca w wieku 35 lat przyspieszało wystąpienie menopauzy o 1.8 roku.

Wyniki analizy Kok i wsp. skomentowała w tym samym numerze Vera Bittner. Autorka ostrożnie odnosi się do prezentowanych wyników pracy. Zauważa między innymi, że częstość występowania sercowo-naczyniowych czynników ryzyka różni się w poszczególnych krajach. Jeśli więc, zgodnie z wynikami Kok i wsp., miałyby one istotnie wpływać na wiek menopauzalny, należałoby oczekiwać podobnej zmienności w czasie wystąpienia menopauzy w różnych krajach. Przeprowadzone dotąd porównania wskazują, że kobiety zamieszkujące różne kontynenty przechodzą menopauzę w podobnym wieku. Jak pokazują badania z 11 krajów Europy, Azji, obu Ameryk, Australii i Afryki wiek ten najczęściej waha się od 49 do 52 lat (średnio 50 rok życia) i jest porównywalny.

Zdaniem Bittner protokół badania Kok i wsp. nie pozwala definitywnie ustalić związku pomiędzy menopauzą a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Do pełniejszego zrozumienia tej zależności przyczyni się jej zdaniem dopiero opublikowanie wyników badania SWAN (Study of Women`s Health Across the Nations).

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2006-05-16

0 replies on “Menopauza – przyczyna czy skutek chorób sercowo-naczyniowych”