Depresja u chorych z niewydolnością serca

Harold G. Koenig – Depression outcome in patients with congestive heart failure Arch Intern Med 2006;166:991
Objawy dużej depresji (major depression) występują u 17% do 37%, a depresji o mniejszym nasileniu (minor depression) u 16% do 22% chorych z niewydolnością serca (HF). Duża depresja 4-krotnie zwiększa śmiertelność w tej grupie chorych.

Z klinicznego punktu widzenia ważne jest, czy objawy depresji pojawiające się w trakcie hospitalizacji są zjawiskiem czasowym, czy zapowiadają długotrwałą chorobę. Niewiele wiadomo także na temat czynników wpływających na przebieg depresji u osób z HF. Wiedzę na ten temat rozszerzają wyniki badania opublikowanego w Archives of Internal Medicine.

Ocenie poddano chorych po 50 roku życia, hospitalizowanych z rozpoznaniem HF i objawami dużej   lub łagodnej depresji. Chorych z mniejszą depresją poddano ponownej ocenie po 6 i 12 tygodniach, a chorych z objawami ciężkimi po 6, 12, 18 i 24 tygodniach. Do badania włączono 473 pacjentów (247 z mniejszą i 157 z dużą depresją). W tym czasie uzyskano remisję u 64% pacjentów z depresja mniejszą i u 47.8% pacjentów dużą depresją. Mniej nasilone objawy, młodszy wiek, płeć męska, brak wywiadu depresji i mniej chorób towarzyszących były predyktorami szybszej remisji depresji ciężkiej.

Uzyskane wyniki wskazują, że łagodna depresja jest związana ze stanem chorego i ustępuje szybko po wypisaniu ze szpitala u 2/3 chorych (szczególnie młodszych, z łagodniejszymi objawami i mniejszą liczbą chorób towarzyszących). W tych przypadkach zasadna jest strategia wyczekująca i kontrola obecności objawów depresji po wypisie. Duża depresja ustępuje trudniej i w przypadku jej pojawienia się należy rozważyć leczenie farmakologiczne (szczególnie gdy objawy są bardziej zaawansowane, nawracają, występują u starszych kobiet). W przypadku chorych, u których pomimo zastosowania leczenia objawy się utrzymują, wskazana jest natychmiastowa konsultacja psychiatryczna.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-05-31

0 replies on “Depresja u chorych z niewydolnością serca”