Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim i w domu a ryzyko zgonu

Giuseppe Mancia i wsp – Long-term risk of mortality associated with selective and combined elevation in office, home, and ambulatory blood pressure Hypertension 2006;47:846
Pomiar wartości ciśnienia tętniczego (BP) w gabinecie i w domu pozwolił na wykrycie tzw. „nadciśnienia białego fartucha” oraz tzw. „maskowanego nadciśnienia tętniczego”, w którym wartości BP są podwyższone jedynie poza gabinetami lekarskimi. Istotność kliniczna obu wspomnianych postaci nadciśnienia nie jest do końca poznana.

Giuseppe Mancia i wsp. opublikowali wyniki badania PAMELA, w którym monitorowano wartości BP u 2051 osób. Osoby te były badane w latach 1990-1993, a następnie kontrolowane przez kolejnych 148 miesięcy, w celu uzyskania danych na temat sercowo-naczyniowych (CV) oraz nie sercowo-naczyniowych (non-CV) przyczyn zgonu. Ogółem zarejestrowano 69 zgonów CV i 233 zgonów non-CV.

W porównaniu z osobami z prawidłowymi wartościami BP w gabinecie oraz w 24-godzinnym monitorowaniu, wskaźnik ryzyka zgonu CV wzrastał progresywnie u osób z „nadciśnieniem białego fartucha”, „nadciśnieniem maskowanym” oraz u pacjentów, u których wartości BP były podwyższone zarówno w gabinetach lekarskich, jak i poza nimi. Łączne ryzyko zgonów CV i non-CV wzrastało u pacjentów z podwyższonymi wartościami BP w gabinecie, w domu oraz w czasie 24-godzinnego monitorowania. Trend wzrostu ryzyka pozostawał istotny po uwzględnieniu wieku, płci i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zdaniem autorów, podwyższone wartości BP mają niekorzystne znaczenie prognostyczne, bez względu na to, jak i gdzie uzyskuje się podwyższoną wartość (gabinet, dom, monitorowanie 24-godzinne). Lekarze nie powinni lekceważyć „nadciśnienia białego fartucha” ani uznawać za zdrowe osoby, u których pomiar BP w gabinecie przynosi prawidłowy wynik.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-05-12

0 replies on “Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim i w domu a ryzyko zgonu”