Wpływ dużych badań klinicznych na zdrowie publiczne oraz wydatki w ochronie zdrowia

S Claiborne Johnston i wsp – Effect of a US National Institutes of Health programme of clinical trials on public health and costs. Lancet 2006;367:1319
W ostatnim numerze The Lancet, S. Claiborne Johnston i wsp. analizują, jaki wpływ na zdrowie publiczne oraz wydatki w ochronie zdrowia mogą mieć duże badania kliniczne.

Podstawą analizy były wyniki randomizowanych badań sponsorowanych przez amerykański National Institute of Neurological Disorders and Stroke, których faza trzecia przypadła na okres przed 1 stycznia 2000 roku. Bez względu na to, czy badanie przyniosło wynik pozytywny, czy negatywny dla testowanej metody leczenia, stworzono model przewidujący związane z tą metodą wydatki i efekty zdrowotne.

Włączono do analizy 28 badań, na które wydano łącznie 335 milionów $. Spośród analizowanych badań 6 (21%) przyniosło wymierną poprawę stanu zdrowotnego populacji, a 4 (14%) wiązało się z istotnymi oszczędnościami. Autorzy zwrócili uwagę, że przewidywana korzyść w modelu 10-letnim wyniosła 470 000 dodatkowych osobo-lat (jednostka będąca odpowiednikiem dodatkowego roku życia w poczuciu zdrowia – QALY). Osiągnięcie takiego wyniku wiązało się z wydatkami rzędu 3.6 mld $ (wraz z poniesionymi kosztami badań oraz innymi wydatkami na opiekę zdrowotną).

Przeliczenie uwzględniających jakość życia osobo-lat na produkt narodowy brutto (per capita) umożliwiło autorom szacunkową kalkulację zysku netto w skali całego społeczeństwa sięgającego po 10 latach 15.2 mld $.

Wyniki analizy dowodzą, że zwrot kosztów poniesionych badań dla jednej tylko instytucji jest istotny. Chociaż wyniki przeprowadzonych badań wiążą się ze zwiększonymi wydatkami w ochronie zdrowia, korzyści wynikające z tych badań są niewspółmiernie wysokie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-04-22

0 replies on “Wpływ dużych badań klinicznych na zdrowie publiczne oraz wydatki w ochronie zdrowia”