Przegląd działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych

Elias A. Khawam, Georgia Laurencic i Donald A. Malone jr – Side effects of antidepressants: an overview Clev Clin J Med 2006;73:351
W Cleveland Journal of Medicine ukazał się obszerny artykuł przeglądowy poświęcony działaniom niepożądanym leków przeciwdepresyjnych. Odsetek pacjentów z depresją, którzy nie przestrzegają zaleceń dotyczących farmakoterapii, jest wciąż wysoki i sięga 70%. Najczęstszą przyczyną rezygnacji z leczenia są działania niepożądane.

W badaniach klinicznych odsetek przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych zawiera się w przedziałach 7%-44% dla leków trójcyklicznych i 7%-23% dla SSRI. Część z objawów ubocznych można tłumaczyć zjawiskiem idiosynkrazji, jednak większość jest następstwem procesów rozgrywających się na poziomie synapsy.

Powikłania związane z farmakoterapią depresji występują zazwyczaj w pierwszych dniach lub tygodniach leczenia. Blokada zwrotnego wychwytu dopaminy może wiązać się z wystąpieniem lub pogłębieniem się psychozy, parkinsonizmem i pobudzeniem psycho-ruchowym. Z kolei zablokowanie układu transportującego norepinefrynę może wywołać zaburzenia lękowe, zaburzenia widzenia, tachykardię i drżenie. Do działań niepożądanych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny należą: jadłowstręt, przyrost masy ciała, objawy pozapiramidowe, nudności, wymioty, biegunka i dysfunkcja seksualna. Ta ostatnia jest dość częsta także w grupie osób leczonych wenlafaksyną i duloksetyną. Z uwagi na to, że inhibitory wychwytu serotoniny są metabolizowane w wątrobie z udziałem cytochromu P-450, mogą zwiększać stężenie innych leków podlegających analogicznym przemianom, w tym warfaryny.

Pierwsze miesiące leczenia przeciwdepresyjnego mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem samobójstwa, toteż lekarze i domownicy powinny bacznie obserwować zmiany w zachowaniu chorego. Warto również pamiętać, że w starszych grupach wiekowych nowe leki przeciwdepresyjne są zazwyczaj bezpieczniejsze i lepiej tolerowane od trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2006-04-24

0 replies on “Przegląd działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych”