Nowy miernik opieki medycznej – zmiana postępowania w odpowiedzi na złą kontrolę czynników ryzyka

Nicolas Rodondi i wsp – Therapy modification in response to poorly controlled hypertension, dyslipidemia and diabetes mellitus Ann Intern Med 2006;144:475
Z dostępnych danych wynika, że zmiana lub intensyfikacja leczenia farmakologicznego w odpowiedzi na złą kontrolę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego prowadzi do poprawy rokowania chorych.

Celem pracy Dr Rodondi i wsp., opublikowanej w Annals of Internal Medicine, była retrospektywna ocena zmiany postępowania lekarskiego w przypadkach złej kontroli nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii lub cukrzycy. Badaniem objęto ponad 200 000 osób z lecznictwa ambulatoryjnego.

Wyjściowo złą kontrolę ciśnienia tętniczego stwierdzono u 55% osób, u 55% nieadekwatnie leczoną cukrzycę, a w 49% przypadków utrzymujące się zaburzenia lipidowe. Po 6 miesiącach zmianę terapii odnotowano u odpowiednio 64% i 71% chorych ze źle kontrolowanym ciśnieniem skurczowym lub rozkurczowym, u 56% ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu LDL oraz u 66% z nieadekwatnymi stężeniami hemoglobiny A1c. Najczęstszą interwencją było zwiększenie liczby leków (70-84%) oraz zwiększenie dawki leków (15-40%).

Zdaniem autorów przy złej kontroli czynników ryzyka modyfikacja leczenia ma kluczowe znaczenie dla poprawy rokowania. Wyniki pracy potwierdzają przydatność monitorowania zmian postępowania lekarskiego w odpowiedzi na złą kontrolę czynników ryzyka, jako dodatkowego parametru oceny jakości opieki medycznej w dużych populacjach. Pozwoli to na przezwyciężanie, mającego różnorodne przyczyny, zjawiska tzw. „inercji terapeutycznej”.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-04-04

0 replies on “Nowy miernik opieki medycznej – zmiana postępowania w odpowiedzi na złą kontrolę czynników ryzyka”