Spożywanie napojów słodzonych a otyłość u dzieci i młodzieży

Timothy P. Gill, Anna M. Rangan, Karen L. Webb – The weight of evidence suggests that soft drinks are a major issue in childhood adolescent obesity MJA 2006;184:263
W Medical Journal of Australia ukazał się krótki komentarz na temat wpływu napojów słodzonych spożywanych przez dzieci na rozwój otyłości.

Dane z Australii i Nowej Zelandii wskazują, że 78% 12-17-latków spożywało w ostatnim tygodniu napoje słodzone (tzw. soft drinki). Zaskakujące jest, że napoje takie spożywają także dzieci w wieku 2-3 lat (26% w ostatnich 24 godzinach). Chłopcy wypijają dwa razy większe objętości niż dziewczynki w tym samym wieku.

Spożycie napojów słodzonych zaspokaja 5.5% przeciętnego zapotrzebowania energetycznego 16-18-latka. W Australii w ostatnich 30 latach sprzedaż tego typu napojów wzrosła z około 47.3 L/osobę/rok w roku 1969 do 113 L/osobę/rok (u dzieci i dorosłych) w roku 1999. Przeciętne spożycie w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze wyższe i sięga 200 L/osobę/rok.

Istnieje wiele dowodów na związek pomiędzy wysokim spożyciem napojów słodzonych a ryzykiem nadwagi i otyłości. Z badania przeprowadzonego w Nowej Zelandii wynika, że dzieci pijące soft drinki częściej niż raz dziennie mają wyższy wskaźnik masy ciała niż rówieśnicy sięgający po nie rzadziej niż raz na tydzień. Duże badanie obserwacyjne z udziałem ponad 10000 dzieci wykazało związek pomiędzy konsumpcją soft drinków i wzrostem wagi w okresie dwóch lat. Podczas 10-cio tygodniowej obserwacji dorośli z nadwagą pijący słodzone napoje przybierali na wadze przeciętnie 1.6 kg, zaś zastąpienie cukru słodzikiem powodowało utratę masy ciała o około 1 kg.

Jak dotąd przeprowadzono niewiele badań oceniających wpływ zmniejszenia spożycia słodzonych napojów na kontrolę wagi. Dostępne dane potwierdzają korzyści płynące z takich działań, nie dają jednak odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej osiągnąć zamierzony skutek. Na przykład, edukacja szkolna 7-11-latków spowodowała w czasie 1 roku znaczną redukcję nadwagi i otyłości wśród dzieci uczestniczących w programie, w porównaniu z grupą kontrolną (metodyka i obliczenia statystyczne tego badania były jednak szeroko krytykowane przez innych autorów).

Zdaniem autorów artykułu istniejące dane naukowe uzasadniają jednak wdrożenie programów ograniczających spożycie soft drinków, ponieważ “wiele można w ten sposób zyskać, a niewiele (poza nadmierną wagą) stracić”.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2006-03-20

0 replies on “Spożywanie napojów słodzonych a otyłość u dzieci i młodzieży”