Jak zmieniały się wskaźniki śmiertelności z przyczyn wieńcowych w latach 1970-2000 w obu Amerykach

T. Rodriguez i wsp – Trends in mortality from coronary heart and cerebrovascular diseases in the Americas: 1970-2000 Heart 2006;92:453
W Heart ukazał się artykuł poświęcony zmianom wskaźników śmiertelności z powodu choroby wieńcowej (CHD) w krajach Ameryki Łacińskiej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w latach 1970-2000. Autorzy posłużyli się standaryzowanymi względem wieku wskaźnikami śmiertelności bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na przestrzeni analizowanych 30 lat wskaźniki śmiertelności związanej z CHD obniżyły się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie u obu płci o ok. 60%. Spośród krajów Ameryki Łacińskiej spadek śmiertelności z powodu CHD zanotowały m. in. Argentyna (u mężczyzn i kobiet odpowiednio o 63% i 65%), Chile (33% i 48%), Puerto Rico (33% i 45%) i Brazylia (18% i 18%). Wzrost śmiertelności nastąpił w w Meksyku (94% i 90%) i Wenezueli (14% i 4%).

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w krajach o istotnym spadku wskaźników śmiertelności z powodu CHD za około 3/4 pozytywnej tendencji odpowiada obniżenie wskaźnika zdarzeń chorobowych (co można przełożyć na skuteczniejszą kontrolę czynników ryzyka), zaś za 1/4 poprawa współczynnika śmiertelności (głównie spowodowana przez lepsze leczenie).

Zdaniem autorów zaprezentowane wyniki wskazują, że sytuacja epidemiologiczna w krajach Ameryki Łacińskiej jest mniej korzystna niż w Ameryce Północnej. Może to wynikać z gorszych nawyków żywieniowych, częstszego palenia tytoniu, a także z gorszej kontroli ciśnienia i innych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-04-12

0 replies on “Jak zmieniały się wskaźniki śmiertelności z przyczyn wieńcowych w latach 1970-2000 w obu Amerykach”