Trendy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę w Kanadzie w latach 1995-2001,

F.A. McAlister i wsp – Antihypertensive medication prescribing in 27,822 elderly canadians with diabetes over the past decade Diabetes Care 2006;29:836
Ważną rolę w prewencji powikłań naczyniowych cukrzycy odgrywa terapia nadciśnienia tętniczego. Na łamach Diabetes Care ukazała się praca przedstawiająca zmieniające się trendy terapii hipotensyjnej u chorych na cukrzycę typu 2, z nowo wykrytym nadciśnieniem tętniczym.

Badanie prowadzone na terytorium Ontario w Kanadzie, w latach 1995-2001, objęło 27 822 chorych na cukrzycę typu 2 powyżej 65 roku życia, u których rozpoczynano leczenie nadciśnienia tętniczego de novo i obserwowano jego modyfikacje na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Informacje o pacjentach i lekach uzyskano z odpowiednich baz i rejestrów medycznych regionu.

Lekami najczęściej przepisywanymi były ACE-inhibitory (68%), następnie diuretyki tiazydowe (15%), Ca-blokery (9%) i beta-blokery (7%) (sartany nie były w tym okresie powszechnie stosowane). W obserwowanym okresie wskaźniki rozpoczęcia terapii hipotensyjnej wzrosły o 46% (p<0,0001). Zwiększył się także, z 21% do 32% (p<0,0001), udział schematów wielolekowych (więcej niż jeden lek). ]

W roku 2001 w porównaniu z 1995, mniej osób przerywało leczenie hipotensyjne: 19% vs 30% (p<0,0001). Zmieniły się trendy w stosowaniu poszczególnych klas leków: częstość stosowania ACE inhibitorów wzrosła z 54% do 74%, tiazydowych leków moczopędnych zmalała z 22 do 10%, Ca-blokerów zmalała z 16 do 6%, a beta-blokerów pozostała na takim samym poziomie 7% (p<0,0001). Warto odnotować, iż częstość stosowania ACE inhibitorów znacząco wzrosła zwłaszcza od momentu ogłoszenia wyników badania MICRO-HOPE (1999), wskazujących na korzyści płynące z podawania tych leków w grupie chorych na cukrzycę (do 1999 roku przyrost liczby przepisywanych recept na ACE inhibitory wynosił 6,7%/rok, a po roku 1999 14,1%/rok).

Uzyskane wyniki wskazują na korzystne, zgodne z medycyną opartą na faktach, trendy w terapii hipotensyjnej, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat u chorych na cukrzycę w wieku podeszłym.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-04-12

 

0 replies on “Trendy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę w Kanadzie w latach 1995-2001,”