Cukrzyca zwiększa śmiertelność po krwawieniu i perforacji wrzodu trawiennego

Reimar W. Thomsen i wsp – Diabetes and 30-day mortality from peptic ulcer bleeding and perforation. A Danish population-based cohort study Diab Care 2006;29:803
Osoby z cukrzycą stanowią grupę podwyższonego ryzyka zgonu po perforacji lub krwawieniu z wrzodu trawiennego, dowodzą autorzy duńskiego badania kohortowego, opublikowanego w Diabetes Care.

Niekorzystny wpływ cukrzycy na przebieg choroby wrzodowej wykazano już w jednej z wcześniejszych prac, w której względne ryzyko wystąpienia powikłań wrzodów trawiennych u cukrzyków oceniono na 3.1 (95% przedział ufności 1.2-4.3). W omawianym badaniu, Thomsen i wsp. wykorzystali rejestry wypisów szpitalnych i bazy, z informacjami dotyczącymi recept zrealizowanych w 3 duńskich okręgach w latach 1991-2003. Autorzy zidentyfikowali wszystkich pacjentów hospitalizowanych z powodu perforacji lub krwawienia z wrzodu trawiennego. W tej grupie analizowali częstość występowania cukrzycy i chorób towarzyszących oraz stosowanie leków potencjalnie uszkadzających przewód pokarmowy. Głównym mierzonym parametrem była 30-dniowa śmiertelność u osób z cukrzycą i bez cukrzycy.

Spośród 7232 osób z krwawieniem z wrzodu trawiennego, aż 10.1% miało cukrzycę. U chorych z krwawieniem 30-dniowa śmiertelność wynosiła 16.6% u osób z cukrzycą oraz 10.1% u osób bez cukrzycy. W analizie wieloczynnikowej względne ryzyko zgonu związane z cukrzycą wynosiło 1.40 (95% przedział ufności 1.15-1.70). Analogiczną zależność stwierdzono w przypadku osób z perforacją wrzodów (n = 2061). W tej grupie, 30-dniowa śmiertelność u osób z cukrzycą wynosiła aż 42.9%, a bez cukrzycy – 24.0%. Względne ryzyko zgonu związane z cukrzycą oceniono na 1.51 (1.15-1.98).

Podsumowując, cukrzyca zwiększa 30-dniową śmiertelność u osób po krwawieniu lub perforacji wrzodu trawiennego. Warto podkreślić, że przeprowadzenie tego ważnego badania było możliwe głównie dzięki wysokiej jakości rejestrów dokumentacji medycznej, z których słyną kraje skandynawskie.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-04-12

0 replies on “Cukrzyca zwiększa śmiertelność po krwawieniu i perforacji wrzodu trawiennego”