Korzyści zdrowotne z regularnej aktywności fizycznej – stan wiedzy

Darren E.R. Warburton, Crystal Whitney Nicol i Shannon S.D. Bredin – Health benefits of physical activity: the evidence CMAJ 2006;174:801
W Canadian Medical Association Journal opublikowano wszechstronny przegląd badań poświęconych zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a parametrami związanymi ze stanem zdrowia. Wynika z nich, że regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają śmiertelność całkowitą nawet o ponad 50%. Co ciekawe, prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu u osoby z licznymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, ale regularnie ćwiczącej, jest niższe w porównaniu z analogicznym prawdopodobieństwem u osoby bez czynników ryzyka, ale wiodącej statyczny tryb życia.

Korzystny wpływ aktywności fizycznej na śmiertelność zaznacza się zarówno w pierwotnej, jak i wtórnej profilaktyce chorób układu krążenia. Ćwiczenia aerobowe i siłowe są skuteczne w pierwotnej prewencji cukrzycy typu 2, szczególnie w podgrupie osób obciążonych największym ryzykiem tej choroby. U chorych na cukrzycę, aktywność fizyczna wiąże się z lepszą kontrolą glikemii i zmniejsza śmiertelność.

Wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu (> 4.5 MET), wykonywany przez 30-60 minut dziennie, zmniejsza zapadalność na wybrane nowotwory, w tym na raka jelita grubego (o 30-40%) i piersi (o 20-30%). Ćwiczenia, zwłaszcza siłowe, mają korzystny wpływ na gęstość mineralną kości, zarówno u osób zdrowych, jak i z osteoporozą. Ponadto, istnieje ścisła korelacja między regularną aktywnością fizyczną a dobrostanem psychicznym.

Nie ma krótkiej odpowiedzi na pytanie, jak intensywnie i jak często ćwiczyć. Dowiedziono istnienie odwrotnej, liniowej zależności pomiędzy intensywnością ćwiczeń a śmiertelnością. Ocenia się, że minimalny tygodniowy wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym powinien przekraczać 1000 kcal. U osób z osteoporozą optymalny wpływ na gęstość mineralną kości uzyskuje się pokonując dystans tygodniowo 24-32 km.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2006-03-14

0 replies on “Korzyści zdrowotne z regularnej aktywności fizycznej – stan wiedzy”