Epidemiologia przewlekłych chorób na świecie – fakty i mity

Sally Murray – Doubling the burden: chronic disease CMAJ 2006;174:771
W Canadian Medical Association Journal zwraca uwagę artykuł autorstwa Sally Murray, poświęcony epidemiologii przewlekłych chorób.

Z aktualnych danych wynika, że choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, nowotwory i choroby układu oddechowego są przyczyną ponad połowy spośród 58 milionów zgonów, jakie notuje się każdego roku na świecie.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, przewlekłe choroby nie są domeną świata zachodniego. Osiemdziesiąt procent wszystkich przewlekle chorych stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Z ubogich regionów pochodzi dwie trzecie spośród 177 milionów chorych na cukrzycę.

Aż 25% przewlekłych chorób rozpoznaje się u osób poniżej 60 roku życia. Ekonomiczne następstwa tej “epidemii” dla krajów Trzeciego Świata są ogromne – należy pamiętać, że wciąż trwa w nich wyczerpująca walka z chorobami zakaźnymi.

Wśród najważniejszych przyczyn wzrastającej zapadalności na przewlekłe choroby w ubogich regionach świata wymienia się niekorzystne zmiany w stylu życia, w tym zastępowanie tradycyjnych diet typowymi dla Zachodu, wysokokalorycznymi pokarmami, bogatymi w tłuszcze nasycone i sól.

Odwrócenie tych niekorzystnych zmian jest celem Światowej Organizacji Zdrowia. Działania podejmowane przez WHO, w tym promocja zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej i walka z paleniem tytoniu, mają prowadzić do obniżania śmiertelności z powodu przewlekłych chorób o 2% rocznie.

Tych zamierzeń nie uda się zrealizować bez pomocy instytucji rządowych. Jednym z przykładów skutecznych działań prozdrowotnych podejmowanych na tym szczeblu jest zakaz palenia w miejscach publicznych. W opinii autorki artykułu, warto podejmować niepopularne decyzje, jeśli w grę wchodzi ludzkie życie i ogromne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zapadalności na przewlekłe choroby.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2006-03-14

0 replies on “Epidemiologia przewlekłych chorób na świecie – fakty i mity”