Depresja u osób starszych choroba o charakterze przewlekłym

B.V. Reifler – Play It Again, Sam – Depression Is Recurring N Engl J Med 2006;354:1189
W komentarzu redakcyjnym na łamach New England Journal of Medicine, Burton N. Reifler przedstawia ważny, z praktycznego punktu widzenia, problem depresji i jej nawrotów o osób starszych. Podkreśla, że depresja zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Z tego punktu widzenia wyłania się ważne pytanie kliniczne: jak postępować w praktyce, aby leczyć i zapobiec nawrotom depresji, zwłaszcza u osób starszych.

Autor w rozważaniach opiera się na badaniu Reynoldsa i wsp., w którym oceniono skuteczność psychoterapii i paroksetyny w okresie dwuletnim u osób powyżej 70 roku życia. Stwierdzono w nim, że nawet w przypadku pierwszego epizodu depresyjnego w tak późnym wieku, liczba nawrotów choroby jest duża i można im skutecznie zapobiec poprzez systematyczne stosowanie leczenia przeciwdepresyjnego. Efektywność takiego postępowania jest wysoka, o czym świadczy niska wartość parametru „number needed to treat” – w trakcie dwóch lat podawanie leku 4 osobom zapobiega 1 epizodowi nawrotu depresji. Powyższe wyniki stawiają pod znakiem zapytania dotychczasową praktykę polegającą na leczeniu pierwszego epizodu depresji w tak późnym wieku przez okres zaledwie 6-12 miesięcy.

W innych badaniach wykazano także korzyści płynące z psychoterapii, zwiększenia udziału w życiu społecznym, a także ze wzrostu aktywności fizycznej pacjenta.

Autor zwraca uwagę, na fałszywe twierdzenie, że depresja u osób starszych, ze współistniejącymi poważnymi chorobami somatycznymi, jest procesem naturalnym. Pogląd taki pozbawia szansy na wczesne rozpoznanie choroby i zastosowanie skutecznego leczenia przeciwdepresyjnego. Bardziej zasadne jest traktowanie depresji u osób starszych jako schorzenia, które można aktywnie leczyć, a jak pokazują badania Reynoldsa, istnieje nawet konieczność kontynuowania terapii przez dłuższy okres czasu. Nawrotowość choroby skłania również do regularnego sprawdzania stanu zdrowia u osób, u których objawy ustąpiły, tak jak dzieje się to w przypadku np. chorób nowotworowych.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-03-16

0 replies on “Depresja u osób starszych choroba o charakterze przewlekłym”