Kawa, genotyp CYP1A2 a ryzyko zawału serca

Marilyn C. Cornelis i wsp – Coffe, CYP1A2 genotype, and risk of myocardial infarction JAMA 2006;295:1135
Kofeina jest najczęściej stosowanym stymulantem na świecie. Jednym z potencjalnych mechanizmów jej niekorzystnego działania może być blokowanie receptorów adenozynowych w naczyniach wieńcowych.

Wyniki badań poświęconych zależności pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem zawału serca nie przyniosły jednoznacznych wyników. Rezultaty najnowszej meta-analizy badań typu przypadek-kontrola pokazały, że wypijanie 5 i więcej filiżanek kawy dziennie zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe o 60%. Prospektywne obserwacje kohortowe nie potwierdziły jednak tej zależności.

W Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki pracy oryginalnej Marilyn C. Cornelis i wsp., poświęconej zależności pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem wystąpienia zawału serca, w zależności od genotypu CYP1A2, decydującego o prędkości metabolizmu kofeiny. Genotyp ten ma, zdaniem autorów pracy, istotne znaczenie, bowiem osoby homozygotyczne względem allelu CYP1A2*1A metabolizują kofeinę „szybko” natomiast nosiciele wariantu CYP1A2*1F metabolizują kofeinę „wolno.”

W analizie typu przypadek-kontrola, u 2014 osób z pierwszym zawałem serca w grupie badanej i tak samo licznej (kontrolnej) grupie osób bez zawału, dobranych względem wieku, płci i miejsca zamieszkania, za pomocą reakcji PCR oznaczono genotyp CYP1A2. Nosicielami „wolnego” allelu *1F okazało się 55% osób z grupy badanej i 54% z grupy kontrolnej. U osób wolno metabolizujących, wypijających 2- oraz 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie, ilorazy szans wystąpienia zawału serca wynosiły odpowiednio 1.36 (1.01-1.83) oraz 1.64 (1.14-2.34) (w odniesieniu do wypijających <1 filiżanki kawy dziennie). Dla metabolizujących szybko nosicieli allelu *1A ryzyko nie wzrastało w sposób istotny statystycznie wraz z liczbą wypijanych kaw. Spożycie kawy wiązało się więc ze wzrostem ryzyka nie zakończonego zgonem zawału serca tylko u osób wolno metabolizujących kofeinę.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-03-08

0 replies on “Kawa, genotyp CYP1A2 a ryzyko zawału serca”