Występowanie, dziedziczenie i czynniki ryzyka anoreksji

Cynthia M Bulik i wsp – Prevalence, heritability, and prospective risk factors for anorexia nervosa Arch Gen Psy 2006;63:305
W Archives of General Psychiatry ukazały się wyniki szwedzkiego badania oceniającego występowanie, dziedziczenie i czynniki ryzyka jadłowostrętu psychicznego (anorexia nervosa, AN).

Anoreksja jest chorobą o największym wskaźniku śmiertelności spośród chorób psychicznych. Według Hoek i van Hoeken częstość jej występowania wynosi około 0.3%. Choroba dotyczy głównie kobiet w wieku 15-19 lat.

Bulik i wsp. przeprowadzili swoje badanie na podstawie Szwedzkiego Rejestru Bliźniaków (n=31 406) urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1935 roku a 31 grudnia 1958 roku. AN w wywiadzie wystąpiła u 1.2% kobiet i 0.29% mężczyzn z tej grupy . U obydwu płci częstość jej występowania była wyższa u osób urodzonych po roku 1945.

Osoby z wywiadem AN, ale obecnie bez AN miały niższy wskaźnik masy ciała i prezentowały wyższą aktywność fizyczną w porównaniu do osób, u których AN nie wystąpiła. Anoreksja w wywiadzie wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju nadwagi (OR, 0.29; 95% CI 0.16-0.54 [p<0.001]).

Wcześniejsze występowanie cech osobowości neurotycznej było wyraźnie związane z rozwojem jadłowstrętu (OR, 1.62; 95% CI 1.27-2.05 [p<0.001]). Nie obserwowano natomiast takiej zależności pomiędzy AN, a innymi potencjalnymi predyktorami ocenianymi w badaniu: problemami gastrycznymi, utrzymującym się silnym stresem życiowym, wysoką aktywnością fizyczną i ekstrawersją.

AN okazała się schorzeniem psychicznym, w którym dziedziczenie odgrywa umiarkowaną rolę. Mocnym punktem badania była, zdaniem Bulika i wsp., jego liczebność jednak, jak podkreślają autorzy, badana przez nich populacja urodziła się zanim zaburzenia odżywiania zaczęły budzić tak ogromne zainteresowanie.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-03-29

0 replies on “Występowanie, dziedziczenie i czynniki ryzyka anoreksji”