Rodzaj kupowanego alkoholu, styl życia a rokowanie sercowo-naczyniowe

Ditte Johansen i wsp – Food buying habits of people who buy wine or beer: cross sectional study BMJ 2006;332:519
W badaniach obserwacyjnych wykazano, że osoby spożywające wino mają lepsze rokowanie sercowo-naczyniowe od osób spożywających piwo lub inne mocniejsze alkohole. W British Medical Journal ukazała się praca oryginalna, w której Johansen i wsp. zbadali jakie produkty żywnościowe wybierają kupujący wino, a jakie osoby preferujące piwo.

Autorzy przeprowadzili analizę sprzedaży produktów żywnościowych w duńskich supermarketach. Przeanalizowali 3,5 miliona transakcji dokonanych w czasie 6 kolejnych miesięcy. Osoby kupujące spośród alkoholi tylko wino stanowiły 5.8% ogólnej liczby klientów, tylko piwo 6.6%, zaś 1.2% ogólnej liczby klientów kupiło jednocześnie piwo i wino.

Osoby wybierające wino, w porównaniu do wybierających piwo, częściej kupowały też oliwki, warzywa i owoce, drób, oliwę, chude sery, mleko czy mięso. Na rachunkach osób preferujących piwo częściej pojawiały się dania gotowe, cukier, czipsy, wieprzowina, masło i margaryna, kiełbaski, baranina i słodzone napoje niealkoholowe. Tak więc klienci wybierający wino chętniej sięgali po produkty wchodzące w skład diety śródziemnomorskiej, zaś „piwosze” zadowalali się raczej produktami kuchni tradycyjnej. Podobne do duńskich wyniki uzyskali także autorzy badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Francji.

Korzystny wpływ wina na zachorowalność i śmiertelność z powodu choroby wieńcowej i niektórych nowotworów może więc wynikać nie tylko z obecności specyficznych substancji w nim zawartych, ale także z odmiennej charakterystyki osób preferujących wino. Różnice dotyczą czynników socjoekonomicznych, kulturowych, stylu życia, a także diety.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-03-04

 

0 replies on “Rodzaj kupowanego alkoholu, styl życia a rokowanie sercowo-naczyniowe”