Skuteczność leczenia cukrzycy w USA – dane dla lat 1999-2002

H.E. Resnick i wsp – Achievement of American Diabetes Association clinical practice recommendations among U.S. adults Diabetes Care 2006;29:531
Systematyczna ocena jakości leczenia w cukrzycy, w której punktem odniesienia są obowiązujące standardy, pozwoli usprawnić system opieki zdrowia. W analizie przedstawionej na łamach Diabetes Care, opierając się na danych uzyskanych z National Health and Nutrition Examination Survey dla lat 1999-2002, autorzy ocenili skuteczność leczenia cukrzycy w USA u 998 osób powyżej 18 roku życia.

Zalecany przez ADA poziom wyrównania metabolicznego HbA1c<7% osiągnęło 49,8% badanych (co stanowi niewielki postęp w porównaniu z danymi z lat 1988-1994, kiedy wskaźnik ten wynosił 44,6%). Jednocześnie poziom HbA1c >8% obserwowano u 29,7% badanych. Właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego <130/80 mm Hg osiągnięto u 39,6% badanych. Proponowane przez ADA dla chorych na cukrzycę wartości progowe poziomów lipidów: cholesterolu LDL 45 mg% dla mężczyzn i 55 mg% dla kobiet) oraz trójglicerydów 74 lat – odpowiednio: 46,7% i 65,5%). Do palenia papierosów przyznało się 19% badanych, ale odsetek palących był wysoki w najmłodszej grupie wiekowej (18-39 lat – 37%). Na wybrane parametry kontroli cukrzycy wpływały takie czynniki jak wiek, płeć, rasa, wykształcenie, poziom dochodów oraz rodzaj ubezpieczenia.

A zatem, jak piszą autorzy, jakość leczenia cukrzycy i towarzyszących jej zaburzeń jest daleka od optymalnej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-03-24

 

0 replies on “Skuteczność leczenia cukrzycy w USA – dane dla lat 1999-2002”