Diety ubogowęglowodanowe („optymalne”) a diety niskotłuszczowe metaanaliza badań

Alain J. Nordmann i wsp – Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors Arch Intern Med 2006;166:285
Na łamach Archives of Internal Medicine Nordmann i wsp. przedstawili meta-analizę wyników badań, w których porównano zastosowanie diet z niską zawartością węglowodanów („optymalne”) i diet niskotłuszczowych (o zmniejszonej ilości kilokalorii), u osób z nieprawidłowym BMI.

Autorzy do meta-analizy wybrali 5 badań (447 osób), których czas trwania wynosił co najmniej 6 miesięcy (w 3 z nich obserwację przedłużono do 12 miesięcy), wykazując, że po 6 miesiącach, w porównaniu z osobami stosującymi dietę niskotłuszczową redukcyjną, osoby stosujące dietę optymalną uzyskały średnio utratę masy ciała o 3,3 kg większą. Różnica ta zmniejszała się jednak do 1,0 kg po 12 miesiącach.

Zaobserwowano trend w kierunku większej redukcji ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w przypadku stosowania diety optymalnej, który nie był wykrywalny po 12 miesiącach. Odnotowano natomiast istotne różnice w parametrach metabolicznych. Stężenie glikemii na czczo ulegało redukcji dla osób stosujących dietę optymalną w ciągu 6 miesięcy o 8,9 mg% (vs 1,8 mg% przy diecie niskotłuszczowej). W podgrupie chorych z cukrzycą dieta optymalna pozwoliła uzyskać większą redukcję HbA1c (0,8% vs 0,1% przy diecie niskotłuszczowej).

Dieta niskowęglowodanowa spowodowała niekorzystne zmiany stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL (wyższych o 8,9 mg% i 5,4 mg%, w porównaniu ze stwierdzanymi po leczeniu dietą niskotłuszczową). Dieta optymalna powodowała redukcję stężeń trójglicerydów (o 22,1 mg%) oraz wzrost poziomu cholesterolu HDL (o 5,3 mg%).

Zdaniem autorów, uzyskane wyniki uzasadniają podjęcie dalszych badań klinicznych poświęconych stosowaniu diety optymalnej do redukcji masy ciała. Ze względu na niekorzystne zmiany stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, a także brak danych o wpływie na choroby układu sercowo-naczyniowego, diety niskowęglowodanowe nie mogą być jednak obecnie rekomendowane jako diety lecznicze.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-02-13

0 replies on “Diety ubogowęglowodanowe („optymalne”) a diety niskotłuszczowe metaanaliza badań”