Nadciśnienie można lepiej leczyć – jak pokonać inercje terapeutyczną?

Lawrence J. Fine, Jeffrey A. Cutler – Hypertension and the treating physician. Understanding and reducing therapeutic inertia Hypertension 2006;47:319
Częstość występowania nadciśnienia tętniczego rośnie na całym świecie. Niestety, w dalszym ciągu zbyt duży odsetek cierpiących na nie chorych nie jest prawidłowo leczonych.

Według opublikowanych w 2003 roku danych amerykańskich 31% chorych nie wie w ogóle, że ma nadciśnienie, dalsze 11% osób z nadciśnieniem nie przyjmuje leków hipotensyjnych, a u kolejnych 27% (czyli 47% przyjmujących leki) kontrola ciśnienia jest, mimo leczenia, niezadowalająca.

W Hypertension opublikowano pracę Okonofuy i wsp., którzy skupili się na problemie “inercji terapeutycznej”. Terminem tym autorzy określili zaniechanie przez lekarza intensyfikacji leczenia u chorego z niedostatecznie kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Na podstawie oceny dokumentacji medycznej dużej grupy chorych na nadciśnienie, pochodzących z południowo-wschodnich stanów USA, autorzy doszli do wniosku, że kontrola nadciśnienia jest w szczególności niewystarczająca u osób z towarzyszącymi chorobami, istotnie wpływającymi na rokowanie, takimi jak cukrzyca i niewydolność serca.

Co istotne, autorzy stwierdzili, że u znacznej części chorych z utrzymującymi się wysokimi wartościami ciśnienia liczba leków hipotensyjnych jest zmniejszana. Średnia liczba stosowanych preparatów hipotensyjnych przez lekarzy charakteryzujących się dużego stopnia “inercją terapeutyczną” zmniejszyła się w rocznej obserwacji z 1,6 do 1,4, podczas gdy u pozostałych lekarzy wzrosła do 1,8.

W zamieszczonym w tym samym numerze czasopisma komentarzu, L. Fine i J. Cutler przedstawili możliwe przyczyny zaniechania przez lekarzy zmian w leczeniu chorych, wymieniając: nieuzasadnione przekonanie o skuteczności prowadzonej terapii, obawę, że chory nie zaakceptuje modyfikacji leczenia oraz niedostateczną wiedzę, jakie wartości ciśnienia są optymalne dla danego chorego.

Autorzy komentarza wskazują na konieczność intensywnej edukacji lekarzy na temat celów leczenia hipotensyjnego. Przypominają, że wiarygodne wyniki badań wskazują na możliwość obniżenia ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego (m.in. udaru, zawału serca, niewydolności serca) o 20 % już przy obniżeniu ciśnienia skurczowego krwi zaledwie o 5 mm Hg.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-03-07

0 replies on “Nadciśnienie można lepiej leczyć – jak pokonać inercje terapeutyczną?”