Przeżywalność poszpitalna po incydencie zatrzymania krążenia

Johan Herlitz – Post-discharge survival following pre-hospital cardiopulmonary arrest owing to cardiac aetiology Eur Heart J 2006;27:377
W Europie każdego roku wypisywanych jest ze szpitali około 29 000 pacjentów, którzy przeżyli incydent pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (OHCA). Należy zapewnić im właściwą opiekę i optymalne leczenie. Mimo wysiłków mających na celu poprawę przeżywalności osób po przebytym incydencie OHCA, wskaźniki są ciągle niesatysfakcjonujące.

Jak pisze Johan Herlitz w komentarzu redakcyjnym w European Heart Journal, w opiece nad chorymi po OHCA pojawił się ostatnio ważny czynnik – postępowanie po resuscytacji. Ma on, zdaniem autora, duże znaczenie dla uzyskiwanych wyników terapii.

W niektórych pracach udokumentowano istotną poprawę długoterminowych wskaźników przeżycia (przeżycie 5-letnie u 3/4 pacjentów w pracy szkockiej) i zbliżenie ich do poziomu obserwowanego u osób po zawale serca (choć średni wiek osób po OHCA był niższy niż osób po zawale [65 vs > 70 lat]).

Zdaniem autora komentarza, należy zwracać szczególną uwagę na stany hipertermii, hiperglikemii i hiperkaliemii, mające wpływ na gorszą prognozę. Poza szerszym wykorzystaniem implantowanych kardiowerterów (ICD) oraz zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego, możliwości poprawy przeżywalności zależą od częstszego stosowania leków beta-blokujących oraz stosowania hipotermii, poprawiającej funkcję mózgu.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-02-15

0 replies on “Przeżywalność poszpitalna po incydencie zatrzymania krążenia”