Federalny program opieki farmaceutycznej w USA

J. Kostick – Medicare MTM Service: A New Frontier Medscape Pharmacists 2006; 7(1)
Na początku 2006 roku rząd federalny Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę, która wprowadza program opieki farmaceutycznej w aptekach otwartych. Propozycja i idea takiego programu powstała już ponad trzy lata temu i pierwszy raz została przedstawiona na zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów (APhA) w 2003 roku.
Amerykański „Medication Management Therapy” (MTM), w Polsce określany mianem „Opieki Farmaceutycznej” jest programem, którego celem jest stworzenie indywidualnej i odpowiednio dobranej dla każdego pacjenta farmakoterapii. Należy wziąć pod uwagę fakt, że państwo które w dużej części pokrywa koszty leczenia chce mieć pewność, iż pieniądze przeznaczane na farmakoterapię są prawidłowo wykorzystywane, poprzez odpowiednie przyjmowanie leków przez chorych.
Program ten prowadzą przede wszystkim farmaceuci, którzy dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pacjentem w aptece, jak również dzięki posiadanej szerokiej wiedzy z zakresu farmakologii i farmakokinetyki mogą służyć kompetentną i rzetelną wiedzą osobom chorym.
Państwo ustanawia również wysokość opłaty, jaką uzyskuje farmaceuta, który bierze udział w tym programie. Program na tą chwilę obejmuje swoim zasięgiem jedynie wybraną grupę chorych, która jest określona mianem sektora G. Są to osoby chorujące przewlekle na takie schorzenia jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca.
Opieka farmaceutyczna polega na bezpośrednim wywiadzie z chorym, po którym farmaceuta na podstawie uzyskanych od pacjenta informacji udziela szczegółowych wskazówek dotyczących sposobu przyjmowania leków, po to aby zminimalizoawć efekty niepożądane terapii a zmaksymalizować jej skuteczność.

Opracowane na podstawie: Medscape / 2006-02-07

TAGI:
0 replies on “Federalny program opieki farmaceutycznej w USA”