Identyfikacja błędów popełnianych w aptekach szpitalny w trakcie przepakowywania leków

J.Cina, J.Fanikos, P.Mitton, M.McCrea, W.Churchill – Medication Errors in a Pharmacy-Based Bar-Code-Repackaging Center Am J Health-Syst Pharm 2006;63:165
W artykule opublikowanym na łamach czasopisma „American Journal of Health – System Pharmacists” zostały przedstawione wyniki badań, pokazujące liczbę i rodzaje błędów, jakie zostają popełniane w amerykańskich aptekach szpitalnych w trakcie przepakowywania leków.
W Stanach Zjednoczonych farmaceuta szpitalny przed dostarczeniem zamówionych leków na oddział musi je odpowiednio podzielić i posegregować. Na każdym opakowaniu znajduje się specjalny kod kreskowy, zawierający niezbędne informacji na temat danego leku.
Po to, aby ograniczyć ilość pomyłek, jakie zachodzą na etapie przepakowywania leków stworzono system monitorowania tzw. skanowania kodów kreskowych znajdujących się na przepakowanych lekarstwach. Im większa liczba procesów pośrednich takich jak przepakowanie czy etykietowanie leków, tym zwiększa się również prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Wieloetapowy system kontroli, opracowanie i wdrożenie w życie standardowych procedur pakowania i wydawania leków oraz ograniczenia liczby osób biorących udział w tych procesach pozwalają na znaczne zmniejszenie ryzyka popełniania błędów w wydawaniu leków.
W

artykule tym przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w kilku ośrodkach szpitalnych po to, aby pokazać średnią ilość błędów popełnianych w aptekach szpitalnych przy przepakowywaniu i oznaczaniu leków oraz rodzaje popełnianych błędów. Badania te pokazały, jaki znamienny wpływ na zmniejszenie liczby błędów ma obecność własnego serwisu monitorowania i sprawdzania zgodności kodu kreskowego z lekiem znajdującym się wewnątrz opakowania.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-01-15

TAGI:
0 replies on “Identyfikacja błędów popełnianych w aptekach szpitalny w trakcie przepakowywania leków”