Związek diety z nadciśnieniem tętniczym-nowe wytyczne

Thomas G. Pickering – New guidelines on diet and blood pressure Hypertension 2006;47:135
W “Hypertension” Thomas Pickering dokonał podsumowania wyników dotychczasowych badań nad związkiem diety z nadciśnieniem tętniczym. Panuje zgodna opinia, że rodzaj diety jest jednym z najważniejszych, potencjalnie modyfikowalnych czynników środowiskowych, mających wpływ na rozwój i przebieg nadciśnienia.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi American Heart Association (Dietary approaches to prevent and treat hypertension 2006), w naukowy sposób wykazano, że składniki pożywienia mogą zarówno prowadzić do wzrostu ciśnienia (alkohol oraz sól kuchenna), jak również sprzyjać obniżeniu ciśnieniu krwi (potas oraz nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3).

W życiu codziennym realizacja zaleceń dietetycznych pozostawia często wiele do życzenia. Autor zwraca m.in. uwagę, że osoby biorące udział w badaniach DASH, w których potwierdzono korzystne działanie diety, polegającej na wysokim spożyciu owoców, warzyw i produktów mlecznych (dieta DASH), były bezpłatnie zaopatrywane w dietetyczne posiłki. W innym dużym badaniu PREMIER, którego uczestnicy sami musieli kupować i przyrządzać żywność według wskazówek dietetyków, korzyści ze stosowania diety były zaskakująco małe, co można tłumaczyć złą realizacją zaleceń dietetycznych.

Wiadomo, że nadwaga i otyłość także pozostają w ścisłym związku z nadciśnieniem, a redukcja wagi ciała jest jednym z istotnych elementów leczenia hipotensyjnego. Nadmierna waga ciała jest, w znacznym stopniu, wynikiem nieprawidłowych nawyków żywieniowych nabytych we wczesnym okresie życia. Pickering przytacza wnioski z tegorocznego raportu opracowanego na zlecenie Kongresu amerykańskiego: większość reklamowanych w USA produktów żywnościowych i napojów dla dzieci i młodzieży zawiera nadmierne ilości cukrów prostych, tłuszczu i soli; są one także zbytnio kaloryczne.

Według autora, istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych, prowadzących do zmiany nawyków żywieniowych zarówno u ludzi młodych, jak i u dorosłej części społeczeństwa.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-02-28

0 replies on “Związek diety z nadciśnieniem tętniczym-nowe wytyczne”