Cukrzyca a ryzyko wieńcowe – badanie Strong Heart Study

Scott M. Grundy – Diabetes and coronary risk equivalency Diab Care 2006;29:457
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III) wymienia cukrzycę jako ekwiwalent choroby wieńcowej.

Na łamach Diabetes Care Howard i wsp. przedstawili wyniki kohortowego badania Strong Heart Study, przeprowadzonego wśród amerykańskich Indian. W badanej przez nich populacji odnotowano dużą liczbę przypadków cukrzycy i związanych z nią powikłań sercowo-naczyniowych. Częstość występowania choroby wieńcowej u osób z cukrzycą okazała się bardzo zmienna i częściowo zależna od innych czynników ryzyka. U większości badanych 10-letnie ryzyko poważnych zdarzeń wieńcowych przekraczało 20%, jednak tylko u osób z wieloma czynnikami ryzyka liczba odnotowanych zdarzeń wieńcowych była podobna do występującej w grupie z rozpoznaną wcześniej chorobą wieńcową.

A zatem, zdaniem Howarda, zalecenia terapeutyczne należy formułować na podstawie pełnego profilu czynników ryzyka, a nie wyłącznie obecności cukrzycy. Komentując wyniki Strong Heart Study Grundy zauważa, że w innych opublikowanych badaniach związany z występowaniem cukrzycy stopień zagrożenia poważnymi incydentami wieńcowymi był bardzo zróżnicowany. W jednych wykazano, że osoby z cukrzycą, ale bez choroby wieńcowej nie mają tak wysokiego ryzyka poważnych zdarzeń wieńcowych jak osoby z rozpoznaniem choroby wieńcowej, w innych ryzyko było porównywalne.

Niezależnie od różnic, wyniki przytoczonych badań z pewnością wskazują, że cukrzyca powinna być traktowana jako stan wysokiego ryzyka. Ta generalna zasada pozwala uprościć założenia terapeutyczne dotyczące pożądanych poziomów cholesterolu w cukrzycy (uznając za wartość zalecaną poziom cholesterolu LDL <100 mg/dl) i przypomnieć, że u większości diabetyków terapia hipolipemizująca jest ważnym elementem obniżającym ryzyko incydentów wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-02-02

0 replies on “Cukrzyca a ryzyko wieńcowe – badanie Strong Heart Study”