Obowiązkowy rejestr poziomów HbA1C w Nowym Jorku ciąg dalszy

R. Steinbrook – Facing the diabetes epidemic – mandatory reporting of glycosylated hemoglobin values in New York City N Engl J Med 2006;354:545
Sprawa obowiązkowego rejestru poziomów HbA1c w mieście Nowy Jork wzbudza coraz szersze zainteresowanie. Pomysł ten omawia, na łamach New England Journal od Medicine, Robert Steinbrook. Przypomina, że dawniej monitorowanie ograniczało się do chorób zakaźnych, a obecnie niezbędne jest podjęcie wysiłków monitorowania chorób cywilizacyjnych, które są przyczyną 80% zgonów.

W Nowym Jorku padł wybór na cukrzycę, zdaniem Steinbrooka trafny z epidemiologicznego punktu widzenia. W całych Stanach Zjednoczonych cukrzyca jest szóstą w kolejności przyczyną zgonów, a w Nowym Jorku piątą. Częstość występowania rozpoznanej cukrzycy u dorosłych mieszkańców miasta oceniana jest na 9%, a w dzielnicy South Bronx na 18%.

Aż 89% chorych na cukrzycę mieszkańców Nowego Jorku nie zna swoich poziomów HbA1c. Proponowany program obowiązkowego zgłaszania poziomów HbA1c przez laboratoria do Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork zawierać będzie informacje o pacjencie (imię, nazwisko, adres) i lekarzu zlecającym test. „Namierzenie” mieszkańców Nowego Jorku ze źle wyrównaną metabolicznie cukrzycą pozwoli sporządzić odpowiedni raport i zbiór zgodnych z zasadami dobrej praktyki medycznej zaleceń, który zostanie przesłany pacjentowi i lekarzowi prowadzącemu.

Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku autorzy projektu spodziewają się otrzymywać 80-95% wykonanych oznaczeń HbA1c, których roczna liczba może sięgać 1-2 milionów. Roczny budżet departamentu przeznaczony na kontrolę cukrzycy wynosi obecnie 950 000 $. Dalszym krokiem będą pilotażowe programy interwencyjne, jeden z nich, w systemie grantów, ma być wprowadzony do lipca 2007 roku na obszarze South Bronx.

Należy podkreślić, że system monitorowania ma spełniać zasady prywatności i poufności, tak aby tajemnica lekarska nie została naruszona i nie przysporzyła pacjentom kłopotów przy uzyskiwaniu prawa jazdy czy ubezpieczeń.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-02-09

0 replies on “Obowiązkowy rejestr poziomów HbA1C w Nowym Jorku ciąg dalszy”