Zwiększone zużycie kwasów tłuszczowych w mięśniu sercowym w cukrzycy typu 1

P. Herrero i wsp – Increased myocardial fatty acid metabolism in patients with type 1 diabetes mellitus J Am Coll Cardiol 2006;47:598
Na łamach Journal of the American College of Cardiology Herrero i wsp. przedstawili wyniki eksperymentu klinicznego, polegającego na analizie przemian metabolicznych w mięśniu sercowym u 11 chorych na cukrzycę typu 1, w wieku średnio 36 lat. Grupę kontrolną stanowiło 11 młodych, zdrowych osób. Do oceny metabolizmu mięśnia sercowego autorzy wykorzystali pozytronową tomografię emisyjną.

W obu podgrupach stwierdzono podobne wartości przepływów krwi przez serce, wynoszące dla chorych na cukrzycę i osób zdrowych odpowiednio: 1,12 vs 0,94 ml/g/min (p=NS). W porównaniu z grupą kontrolną, u osób z cukrzycą typu 1 odnotowano istotnie statystycznie mniejsze zużycie glukozy: 403 vs 207 nmol/g/min (p=0,0008) i, w ślad za tym, istotnie wyższe zużycie: 57 vs 213 nmol/g/min (p=0,0004) i utlenianie: 50 vs 206 nmol/g/min (p=0,0002) wolnych kwasów tłuszczowych. Również frakcja zużytych kwasów tłuszczowych, która uległa utlenieniu w miokardium okazała się większa u chorych na cukrzycę: 94% vs 81% (p=0,04).

Komentując uzyskane rezultaty, autorzy pracy przypominają, iż w badaniach eksperymentalnych, w przypadku wzrostu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych zwiększa się podatność mięśnia sercowego na niedokrwienie (niezbędna jest większa ilość tlenu w przeliczeniu na jednostkę pozyskanej energii, co w warunkach niedokrwienia pogłębia deficyt energetyczny komórki). Obniżone zużycie glukozy wiąże się również ze zmniejszeniem ilości składników cyklu Krebsa, które warunkują prawidłowe procesy produkcji trójfosforanu adenozyny (ATP). W efekcie, obszar objęty martwicą w świeżym zawale mięśnia sercowego jest większy u chorych na cukrzycę, rośnie też ryzyko niewydolności serca i nagłych zgonów.

Zdaniem Herrero i wsp., zmniejszenie udziału kwasów tłuszczowych i normalizacja proporcji kwasy tłuszczowe/glukoza w przemianach metabolicznych mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę, stanowić mogą ważny element strategii leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2006-02-07

0 replies on “Zwiększone zużycie kwasów tłuszczowych w mięśniu sercowym w cukrzycy typu 1”