Depresja, zaburzenia poznawcze i dynamika ich progresji – podsumowanie międzynarodowej konferencji

David C. Steffens i wsp – Perspectives on depression, mild cognitive impairment, and cognitive decline Arch Gen Psych 2006;63:130
W Archives of General Psychiatry opublikowano artykuł zawierający podsumowanie wniosków z konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego USA, poświęconej perspektywom badań nad depresją i zaburzeniami poznawczymi.

Charakter zależności pomiędzy wymienionymi nieprawidłowościami oraz ich wpływ na ryzyko otępienia jest od lat przedmiotem dyskusji. Są już mocne dowody na to, że zarówno osoby z zaburzeniami poznawczymi, jak i chorzy na depresję wieku podeszłego stanowią grupę zwiększonego ryzyka otępienia. Z kolei wiedza na temat ryzyka rozwoju zmian otępiennych u osób, u których jednocześnie występuje depresja i zaburzenia poznawcze jest skąpa, ponieważ ta grupa chorych jest konsekwentnie wykluczana z badań.

Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę unifikacji prac nad następstwami depresji i zaburzeń poznawczych. Chcąc ułatwić osiągnięcie tego celu zdefiniowali poszczególne etapy, które należy pokonać. Po pierwsze, uściślenia i uzupełnienia wymagają definicje depresji i zaburzeń poznawczych. Przykładowo, określenie “łagodne zaburzenia poznawcze” jest obecnie stosowane w tylu sytuacjach klinicznych, że w całości wypełniają one szarą strefę pomiędzy naturalnym procesem starzenia się a otępieniem. Z kolei definicja depresji nie uwzględnia wymiaru poznawczego pomimo, że zaburzenia nastroju i dysfunkcja poznawcza często występują jednocześnie. Po drugie, istnieje potrzeba ujednolicenia metod oceny nasilenia zaburzeń poznawczych i depresji oraz kryteriów rekrutacji do badań. Po trzecie wreszcie, istnieje potrzeba ściślejszej współpracy pomiędzy klinicystami a epidemiologami.

Jak podkreślili uczestnicy konferencji, nie ma wątpliwości, że postulowana unifikacja projektów badawczych miałaby korzystny wpływ na zwiększenie zasobów wiedzy o zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-02-02

0 replies on “Depresja, zaburzenia poznawcze i dynamika ich progresji – podsumowanie międzynarodowej konferencji”