Skale ryzyka rozwoju cukrzycy nie odnoszą się do wszystkich populacji

Ch. Glumer i wsp – Risk scores for type 2 diabetes can be applied in some populations but not all Diabetes Care 2006;29:410
Skale ryzyka wystąpienia cukrzycy służą określeniu grup osób, u których prawdopodobieństwo wystąpienia nie rozpoznanej cukrzycy jest wysokie. Zostały opracowane w celach przesiewowych, dla rasy kaukaskiej i nie muszą spełniać swoich zadań w populacjach obejmujących inne grupy etniczne.

Glumer i wsp. przedstawili na łamach Diabetes Care problem użyteczności punktowej skali ryzyka rozwoju cukrzycy (Rotterdam Predictive Model), w której wykorzystywane są informacje dotyczące wieku (2 punkty za każde 5 lat powyżej 55 roku życia), płci (5 punktów za płeć męska), stosowania leków hipotensyjnych (4 punkty) oraz wskaźnika masy ciała ≥30 kg/m2 (5 punktów).

W aktualnej analizie bazy danych DETECT-2, obejmującej 29758 osób z Danii, Hiszpanii, Australii, USA, Korei, Indii, Kamerunu i Oceanii (Nauru i Tonga), u których wykonano test doustnego obciążenia glukozą, częstość nie rozpoznanej cukrzycy określono w tych krajach na odpowiednio: 4,2%; 7,8%; 3,2%; 10,3%; 7,3%; 11,9%; 0,9% i 19,6%. Przy przyjęciu jako wartości progowej > 6 punktów w skali Rotterdam, czułość testu dla dotąd nie rozpoznanej cukrzycy wyniosła dla poszczególnych regionów odpowiednio: 41,9%; 42,9%; 49,0%; 56,5%; 20,8%; 11,8%; 16,7% i 51,4%, a swoistość 84,0%; 81,6%; 82,7%; 72,0%; 89,6%; 92,8%; 91,5% i 65,1%. Odsetek populacji wymagającej dalszej diagnostyki mieścił się w granicach od 8,6% w Kamerunie do 38,0% w Oceanii. W Danii i USA odpowiednie liczby wyniosły 17,1% i 30,9%.

Zdaniem autorów analizy za duże różnice w czułości i swoistości skali Rotterdam w wykrywaniu cukrzycy, odpowiadają odmienne zależności pomiędzy cukrzycą a wiekiem i otyłością w różnych populacjach (np. w Indiach ryzyko cukrzycy rosło już dla BMI >22,5 kg/m2). Glumer i wsp. podkreślają zatem nieprzydatność skal ryzyka wystąpienia cukrzycy, opracowanych dla rasy kaukaskiej, na obszarach zamieszkanych przez inne populacje.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-03-02

0 replies on “Skale ryzyka rozwoju cukrzycy nie odnoszą się do wszystkich populacji”