Kwasy tłuszczowe omega-3 nie chronią przed rakiem

Catherine H. MacLean i wsp – Effects of omega-3 fatty acids on cancer risk. A systematic review JAMA 2006;295:403
Kwasy tłuszczowe omega-3 nie odgrywają istotnej roli w profilaktyce nowotworów złośliwych, jak wynika z przeglądu systematycznego opublikowanego w Journal of the American Medical Association. Te wnioski są z pewnością rozczarowaniem dla części lekarzy-praktyków, którzy w kwasach omega-3, zawartych w ogólnodostępnych produktach spożywczych, upatrywali prostej i skutecznej metody prewencji nowotworów.

Autorzy przeglądu systematycznego zidentyfikowali 38 artykułów, w których opisywano zależność pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega-3 a częstością występowania różnych rodzajów nowotworów. Analizowali dane dotyczące liczebności i charakterystyki badanych grup, czasu i stopnia ekspozycji na kwasy omega-3 oraz czasu od rozpoczęcia interwencji dietetycznej do pomiaru punktów końcowych.

W większości badań wpływ spożycia kwasów omega-3 na zapadalność na nowotwory okazał się statystycznie nieznamienny. W jednej z prac wskazywano na istotny wzrost ryzyka raka piersi w grupie objętej interwencją (względne ryzyko 1.47), podczas gdy w trzech innych względne ryzyko tego nowotworu było obniżone (względne ryzyko 0.68-0.72). W pojedynczych badaniach dotyczących raka prostaty i raka płuc wskazywano raz na wzrost, innym razem na obniżenie ryzyka związane z kwasami omega-3, jednak wyniki większości prac przeczyły istnieniu jakiejkolwiek korelacji. Analogicznie, w jednym z analizowanych badań kwasy omega-3 chroniły przed rakiem jelita grubego (względne ryzyko 0.43), a w kolejnych 17 nie miały znaczenia w prewencji tego nowotworu. W przypadku innych nowotworów układu oddechowego i trawiennego, jak również raka pęcherza moczowego, chłoniaków oraz raka jajnika wyniki badań były niezmiennie negatywne.

Podsumowując, wydaje się, że wzbogacanie diety w kwasy tłuszczowe omega-3 nie ma znaczenia w profilaktyce nowotworów.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-01-25

0 replies on “Kwasy tłuszczowe omega-3 nie chronią przed rakiem”