Rozpoznawanie i leczenie zespołu stresu pourazowego

Kumar Budur, Tatiana Falcone i Kathleen Franco – Diagnosing and managing posttraumatic stress disorder Clev Clin J Med 2006;73:121
W Cleveland Clinic Journal of Medicine zwraca uwagę interesujący artykuł przeglądowy poświęcony zespołowi stresu pourazowego. Zagadnienie znalazło się w centrum zainteresowania badaczy po konflikcie wietnamskim. Wówczas omawiane zaburzenie wiązano wyłącznie z przejściami wojennymi. Obecnie wiadomo, że dotyka ono także cywilów i może być następstwem obciążających sytuacji życiowych.

Skala zjawiska jest znacząca – objawy zespołu stresu pourazowego występują co najmniej raz w życiu u 5% mężczyzn i 10% kobiet. Do czynników ryzyka zalicza się między innymi silny, przedłużający się lub nieoczekiwany stres i wcześniejszą chorobę psychiczną. Zespół stresu pourazowego może być następstwem wielu chorób somatycznych, w tym zawału serca (8-16% chorych) lub przeszczepienia serca, zakażenia HIV (30% chorych), a także nowotworów złośliwych. Częstszą przyczyną omawianej nieprawidłowości są zdarzenia życiowe jedynie pośrednio związane ze zdrowiem, takie jak pobicie/postrzelenie lub gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zakresie wiedzy na temat patofizjologii zespołu stresu pourazowego. U osób dotkniętych tym problemem stwierdzano zaburzenia dotyczące struktury mózgu oraz stężeń neuroprzekaźników. Obraz kliniczny choroby jest złożony i obejmuje liczne dolegliwości somatyczne, zaburzenia snu i problemy psychologiczne. Zespół stresu pourazowego może być przyczyną takich stanów chorobowych jak zespół jelita nadwrażliwego czy zespół przewlekłego zmęczenia. Osoby z omawianym zaburzeniem stanowią grupę podwyższonego ryzyka wielu przewlekłych chorób, w tym astmy, choroby wrzodowej lub nadciśnienia tętniczego. Podstawową rolę w leczeniu zespołu stresu pourazowego odgrywają nowoczesne leki przeciwdepresyjne. Pomocna jest również psychoterapia.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2006-03-02

0 replies on “Rozpoznawanie i leczenie zespołu stresu pourazowego”