Lewa komora w zwężeniu zastawki aortalnej: zastosowanie inhibitorów ACE

John Chambers – The left ventricle in aortic stenosis: evidence for the use of ACE inhibitors Heart 2006;92:420
W Heart ukazał się artykuł przeglądowy poświęcony zwężeniu zastawki aortalnej. Jego autor, John Chambers, zwraca uwagę, że kliniczna ocena tej wady powinna obejmować nie tylko samą zastawkę, ale również lewą komorę. Funkcja lewej komory jest tylko częściowo zależna od wysokości gradientu przezzastawkowego. Zależy również od płci, czynników genetycznych czy obecności choroby wieńcowej.

Niezależnie od wartości gradientu aortalnego, struktura i funkcja lewej komory ma wpływ na pojawienie się objawów klinicznych wady, a także na ryzyko i przebieg zabiegu operacyjnego. U pacjentów bezobjawowych należy rozważyć operację w przypadku obecności dysfunkcji skurczowej nawet niewielkiego stopnia. Istnieją również dowody na to, że funkcja rozkurczowa, bardziej niż sama masa lewej komory, wpływa na rokowanie. Połowa pacjentów poddawanych zabiegowi wymiany zastawki aortalnej z powodu jej zwężenia przy prawidłowej funkcji skurczowej i wszyscy chorzy z upośledzoną funkcją skurczową, mają nieprawidłowe napełnianie lewej komory. Pseudonormalny lub restrykcyjny wzór napełniania są związane z wyższą późną śmiertelnością pooperacyjną. Wyniki oceny parametrów rozkurczowych prawdopodobnie w przyszłości również będą służyć jako kryterium kwalifikacji do zabiegu.

Przerost lewej komory pojawia się w naturalnym przebiegu wady dość wcześnie i jest prawdopodobne, choć nie potwierdzone, że inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) mogą zapobiec pojawieniu się dysfunkcji lewej komory i poprawić przeżywalność, szczególnie jeśli ich podawanie rozpoczyna się zaraz po rozpoznaniu łagodnego zwężenia. Istnieją natomiast dowody, że inhibitory ACE mogą być stosowane z powodu nadciśnienia współistniejącego z umiarkowaną stenozą aortalną oraz, że nie ma powodu by przerywać ich podawanie u chorych z wadą bardziej zaawansowaną, pozostających w dobrym stanie klinicznym. Udowodniono także korzyści płynące ze stosowania inhibitorów ACE w krytycznej stenozie i braku możliwości przeprowadzenia wymiany zastawki. Mogą one wówczas poprawić parametry hemodynamiczne i tolerancję wysiłku.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-02-28

0 replies on “Lewa komora w zwężeniu zastawki aortalnej: zastosowanie inhibitorów ACE”