Diagnostyka i leczenie zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc-aktualny stan wiedzy

M. Nawal Lutfiyya, Eric Henley i Linda F. Chang – Diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia Am Fam Phys 2006;73:442
W American Family Physician, piśmie amerykańskich lekarzy rodzinnych, ukazał się artykuł przeglądowy poświęcony diagnostyce i leczeniu zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc w USA.

Rocznie w Stanach Zjednoczonych notuje się około 5.6 milionów przypadków tej choroby, a łączny koszt opieki nad chorymi sięga 8.4 miliardów dolarów amerykańskich (USD). W zależności od etiologii, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc dzieli się na typowe (wywoływane głównie przez Streptococcus pneumoniae) oraz atypowe (wirusy grypy, mykoplazmy, chlamydie, bakterie legionella, adenowirusy i inne drobnoustroje).

Do częstych, ale nie swoistych objawów choroby należą: kaszel, dreszcze, zmęczenie, duszność i ból w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym. Rodzaj kaszlu (wilgotny lub suchy) zależy od czynnika etiologicznego. Gorączka nie jest zjawiskiem stałym. Oprócz wywiadów chorobowych i badania przedmiotowego, podstawową rolę w diagnostyce odgrywa badanie radiologiczne klatki piersiowej. Warto pamiętać, że we wczesnej fazie choroby wynik tego badania może być negatywny.

Kwestionuje się przydatność oznaczania liczby leukocytów i posiewów krwi/plwociny u chorych diagnozowanych i leczonych ambulatoryjnie. Najważniejszym narzędziem prognostycznym jest indeks ciężkości zapalenia płuc (Pneumonia Severity Index – PSI) odgrywający, obok wywiadów i badania przedmiotowego, podstawową rolę w ocenie wskazań do hospitalizacji i wyborze leczenia.

Dopuszcza się empiryczną antybiotykoterapię przy użyciu makrolidów, fluorochinolonów lub doksycykliny. U pacjentów hospitalizowanych należy możliwie wcześnie po ustąpieniu gorączki zastępować leki dożylne doustnymi. Czas stosowania antybiotyków powinien być jak najkrótszy. Z uwagi na znaczącą liczbę zachorowań na zewnątrzszpitalne zapalenie płuc w populacji, przy wyborze antybiotyku należy kierować się także względami ekonomicznymi.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2006-03-01

 

0 replies on “Diagnostyka i leczenie zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc-aktualny stan wiedzy”